”Tuffast har varit frågan om tillgång på skyddsutrustning”


2020-06-09 - Ann-Kristin Blomberg hr-chef för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö Stad: "Jag fick ett nytt uppdrag att äga hr-frågor kopplade till covid-19 inom förvaltningen. Tidigt jobbade vi med olika scenarios för att förbereda oss och den interna bemanningsenheten på kommunen fick i uppdrag att bemanna upp snabbt.

Utmaningen har varit tempot i utvecklingen. Vi har jobbat mycket med information för att dämpa oro och har försökt lyfta frågor från ­sektionscheferna så att de ska kunna koncentrera sig på det nära ledarskapet. Minst en gång per vecka har vi träffat de fackliga organisationerna för att föra diskussioner.

Tuffast har frågan om tillgång på skyddsutrustning varit. Vi har verkligen haft ambitionen att säkerställa tillgång på skyddsutrustning men för att kunna ta ansvar för att ingen ska stå utan skyddsutrustning när det väl gäller så var vi tvungna att vara restriktiva i början. De fackliga ­organisationer tycker att vi haft en för stram hållning i frågan medan vi har bedömt att det var fullständigt nödvändigt för att skyddsutrustning ­skulle finnas när det verkligen behövdes.

Vi följer grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg och där regleras bland annat när skyddskläder och skyddsutrustning behövs samt r

iktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Det har varit en utmaning att stå fast vid det i kombination med att det varit sådan brist på material.

Kommunal har lämnat in en så kallad 66A anmälan på grund av att de såg brister med skyddsutrustning och skyddskläder. Det var tungt att få in den. Men när vi satte oss ned tillsamman med facket blev det bra dialog direkt. Vi har arbetat oss igenom frågorna i lugn samtalston, bytt ­tankar och idéer och enats till största delen.

Nu är vi inne i skedet att organisera oss för att hantera covid-19 på ett långsiktigt sätt. Vi behöver ha covidspåret som en egen arbetsprocess och planera för det. Samtidigt behöver vi ta tag i utvecklingsfrågor som kompetensförsörjning, arbetstidsfrågor, utbildningsinsatser och stöd till cheferna. Vi ser över vad vi varsamt kan rulla igång igen."

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN