”Jag har levt och andats permitteringar”


2020-06-09 - CORONA. Julia Blomström, hr-chef, Kappahl i Sverige: ?Detta har inneburit en mycket snabb omställning, från att ha haft ett betydligt mer långsiktigt perspektiv till ett dag-för-dag-fokus. Inledningsvis hanterade vi många frågor som handlade om att förbereda för vad vi skulle göra om våra medarbetare drabbades av covid-19."

"Ganska snabbt fick vi sedan mattan bortryckt av att försäljningen sjönk. Bara timmar från det att WHO gick ut och sa att viruset var en pandemi gick startskottet för vår försäljningsförändring. Därefter kom bråda dagar när vi försökte hantera den väldigt kraftiga omsvängningen i köpbeteende och kundmönster, och där vi har behövt permittera personal.

Arbetet har inneburit en ganska krass prioritering, dag för dag. Vad är viktigast och mest brådskande här och nu? Vissa dagar gjorde vi den prioriteringen timme för timme, framför allt när det handlade om vilken information som behövde komma ut till våra linjechefer.

Vanligtvis när man tittar på ett förändrat regelverk, när vi till exempel får nya kollektivavtal, så har vi oftast en tid att ställa om verksamhet och anpassa våra interna stödsystem för att möta förändrade krav. Nu skulle allt det göras samtidigt. Det var utmanande att skapa förståelse för nya regelverk kring korttidsarbete samtidigt som vi hade behov av att få ut det i linjeverksamheten och verkställa.

Vi hade ju inte all information på plats om hur vi skulle tillämpa regelverket, och det kom många detaljfrågor. Hur ska vi hantera det ganska övergripande regelverket i tidrapporteringen och dessutom i en bransch där många är deltidsanställda och timavlönade och har timrapportering och inte månadslön?

Men saker har klarnat. Vi har haft mycket kontakt med vår arbetsgivarorganisation Svensk Handel och det har varit guld värt. Inledningsvis visste vi inte om regeringsförslaget hade stöd i det centrala kollektivavtalet, men där var Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas Förbund snabba på det, så det vara bara dagar bort från regeringens presenterade lagförslag som de centrala avtalen var på plats.

Tuffast har varit känslan att inte få tiden eller en själv att räcka till. Vi är ju en intern stödfunktion och kan vanligtvis ge råd och besvara frågor, men nu hade vi plötsligt själva tusen frågor samtidigt som vi stöttade verksamheten. En klassisk kravkontrollmodell, med låg kontroll.

Jag har haft den högsta arbetstopp jag haft i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har levt och andats permitteringar denna period, och även om man stänger av datorn och lägger undan telefonen är det en bearbetningsprocess.

Nu befinner vi oss i ett skede där vi verkställt permitteringar och den värsta arbetstoppen har lagt sig. Nu finns det såklart en oro över hur Kappahl kommer att utvecklas i samband med detta. Hur kommer det påverka oss över tid? Men det finns energi i organisationen. Redan före coronakrisen var vi fast beslutna att vi måste tänka och jobba annorlunda för att möta kundens efterfrågan och förändrade köpbeteenden.”

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN