Hr-löner kartlagda - jämför dig med kollegerna i branschen


2020-04-28 - HR-LÖNER. Ligger du rätt i lön? Nu finns det färska siffror att jämföra med. Nöjdast med sina lönenivåer är hr-strategerna i offentlig sektor och hr-direktörerna i privat sektor. De senare tjänar i snitt mer än dubbelt så mycket som sina hr-kolleger utan personalansvar.


Foto: Christin Hume, Unsplash.

Sveriges hr-förening och konsultföretaget Hr Commitment har gemensamt undersökt löneläget för hr i Sverige.

Hr-kvinnor utan personalansvar tjänar i snitt 42 145 kronor per månad. Hr-män utan personalansvar tjänar i snitt 40 543 kronor per månad. För dem med personalansvar ligger snittlönerna betydligt högre, 60 813 kronor för hr-kvinnorna och 66 940 kronor för hr-männen. Eftersom endast 11 procent av de svarande är män är det svårt att dra några slutsatser om löneskillnaderna mellan könen.

Mest nöjda med lönen i den offentliga sektorn är hr-strateger som i snitt tjänar 60 270 kronor i månaden. I den privata sektorn är hr-direktörer nöjdast och snittar på 90 341 kronor. Både inom offentlig och privat sektor är de som är medlem i ledningsgruppen liksom de med personalansvar mer nöjda med sin lön än de som inte är med i ledningsgruppen respektive inte har personalansvar.

I undersökningen framkommer det att löneutvecklingen är den viktigaste faktorn för hr att stanna kvar på jobbet. Under de närmsta två åren avser 42 procent av de offentliganställda och 46 procent av de privatanställda att söka nytt jobb. Ändå är fler nöjda med sin lön för 2019 än de var året innan. Nöjdheten har ökat från 46 till 49 procent i den offentliga sektorn och från 52 till 55 procent i den privata.

Att ha en examen inom hr spelar inte så stor roll för lönen. I privat sektor verkar det till och med löna sig att ha en annan examen än hr. Där tjänar de utan hr-examen i snitt 56 131 kronor i månaden jämfört med de med hr-examen som får ut 49 938 kronor i månaden.

Lägst i löneligan ligger hr-administratörer med strax över 30 000 kronor i månaden följt av hr-konsulter, personalsamordnare och hr-generalister som tjänar drygt 38 000 kronor i månaden. Hr-strateger, hr-chefer och hr-direktörer leder löneligan inom hr. De tjänar i snitt från cirka 55 000 kronor i månaden uppemot strax över 90 000 kronor.

Undersökningen ska ses som en indikation över löneläget för hr i Sverige då underlaget är begränsat. Samtliga medlemmar i Sveriges hr-förening fick erbjudande om att delta anonymt, 929 personer valde att svara, 352 från offentlig sektor och 577 från privat sektor. En majoritet av respondenterna kommer från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN