Hur förmånsbeskattas helpension utomlands?


2018-11-27 - EXPERTEN: Vad gäller för traktamente och förmånsbeskattning när den anställda har helpension? Vår skattexpert Lennart Samuelsson reder ut vad som gäller.

FRÅGA: Tre anställda på företaget ska delta i en tredagars ­extern utbildning i Turkiet. De anställda ska bo på ett hotell som företaget har fakturerats. Både frukost, lunch och middag ingår i hotellpriset. Ska traktamentet reduceras?

SKATTEXEPERTEN SVARAR: Ett skattefritt traktamente är tänkt att täcka den anställdes ökade kostnader för till exempel måltider under en tjänsteresa, det vill säga fördyringen för måltiderna jämfört med kostnaden hemma.

När arbetsgivaren bjuder den anställde på en måltid uppkommer ingen merkostnad. Det skattefria traktamentet ska därför reduceras med den del av traktamentet som avser just den måltiden. För måltidsavdraget är det tillräckligt att den anställde har ”tillhandahållits” måltiden, det vill säga har haft möjlighet att äta den.

Det skattefria traktamentet för Turkiet uppgår under 2018 till 274 kronor. Eftersom de anställda har möjlighet att äta de tre måltiderna som ingår i hotellkostnaden ska traktamentet reduceras med 85 procent (15 procent för frukosten och 35 procent för lunchen respektive middagen). Kvar i skattefritt traktamente för varje dag blir därför 15 procent, det vill säga 41 kronor.

Huvudregeln är att en anställd även ska beskattas för en måltid som arbetsgivaren har bjudit på. Anledningen är att den anställde då har gjort en inbesparing i sina vanliga kostnader. För beskattning krävs dock att den anställde har ätit den aktuella måltiden, det vill säga inte endast haft möjlighet att äta den.

Fri frukost som ingår obligatoriskt i hotellpriset är undantagen från beskattning enligt en särskild regel. Där­emot ska fria luncher och middagar beskattas. Det spelar alltså ingen roll att de ingår i kostnaden för hotellet.

Förmånsbeloppet uppgår till 94 kronor för både en fri lunch och en fri middag. Traktamentet ska reduceras med anledning av att de ökade kostnaderna för måltiderna minskar. Kostförmån ska påföras på grund av att den anställde gör en inbesparing i sina vanliga kostnader.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN