”Intressant aspekt av företagsvärdering”


2019-02-13 - Lotta Dinkelspiel, redaktionschef på tidningen Affärs­världen, har gått igenom Mårten Westbergs portfölj och tror att personalengagemanget kan ha betydelse för börskurser även om det är för tidigt att slå fast ännu.

Lotta Dinkelspiel, redaktionschef på tidningen Affärs­världen. Foto:Jörgen Appelgren.

Hur ser du på antagandet att personalens engagemang på­verkar börskursen?

– Det verkar rimligt. Min gissning är att personal är mer nöjd och mer engagerad om ett företag drivs på ett bra och effektivt sätt. Och då kan det ju påverka både resultatet och börskursen. Han pekar på viktiga faktorer som säkerligen ofta får effekt på ett företags lönsamhet och därmed dess värde.

Kan sambandet som Mårten Westberg visar mellan engagemang och aktiekurs i själva verket bero på något helt annat?

– Såklart. Resultatet i ett företag är ju alltid beroende av flera faktorer. Medarbetare, marknad, omvärld, tillväxt och annat. Det går inte att säga säkert att det här är förklaringen till det goda resultatet. Men det bär rimlighetens prägel.

Vad anser du om idén att börs­bolagen ska behöva redovisa ett indexvärde på hur personalens engagemang är?

– Det har jag svårt att avgöra. Jag antar att olika branscher borde ­mätas på olika sätt. I olika företag är också engagemang olika viktigt.

Är medarbetarundersökningar insiderinformation?

– Jag tror det är för tidigt att säga om det är insiderinformation. Det får hans fortsatta analys visa.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN