Kan bilförmån vara skattefri?


2018-01-29 - På vårt företag i Uppsala finns en större personbil som brukar användas för transporter med mera. Bilen är helt ny och har sådan utrustning som gör att den är mycket säker på vägarna. En anställd vid företaget, som bor i Uppsala, tänker åka till Sälen med familjen en vecka i februari för att åka skidor. Den anställde är dock lite orolig för att köra med familjens bil, eftersom denna är både gammal och opålitlig. Vi funderar nu på att låta den anställde låna företagsbilen under fjällsemestern. Får detta några -skattekonsekvenser, eller kan denna bilförmån vara skattefri?


Skatteexperten svarar:

En anställd ska beskattas för bilförmån om han eller hon använder arbetsgivarens bil för privat körning i mer än ringa omfattning. Med detta menas högst 10 gånger och/eller 100 mil under kalenderåret.

Om privatkörningen understiger dessa båda gränser är förmånen alltså skattefri. Det gäller även för fritt drivmedel till denna körning.

Eftersom ett dygn räknas som en gång i detta sammanhang utgörs en vecka av sju gånger. Avståndet mellan Uppsala och Sälen är ungefär 37 mil, varför en resa tur/retur mellan dessa båda orter uppgår till cirka 74 mil.

Under förutsättning att den anställde enbart kör med bilen till och från Sälen, och inte använder den för andra resor så att 100-milsgränsen passeras, kan den anställde alltså låna bilen skattefritt. En körjournal som visar detta kan här vara att rekommendera.

Enligt huvudregeln är alla former av ersättningar och förmåner till anställda skattepliktiga. Att låna ut en bil på detta sätt till en anställd som inte har någon förmånsbil i övrigt kan därför vara ett utmärkt sätt att skattefritt ”belöna” den anställde för väl utfört arbete.

LENNART SALOMONSSON

Expert på förmånsbeskattning,
Tholin & Larsson.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN