Kompetens ska avgöra, inte etnicitet


2018-05-25 -


När man sitter i tunnelbanan ser man allt oftare jobbannonser och företagsreklam som innehåller bilder på personer som ser utländska ut. Avsändaren vill förmodligen skicka en tydlig signal på att den främjar mångfald. Mångfaldssatsningar uppfattas nuförtiden som något gott, självklart och extra positivt.

Näringsliv precis som media och politik strävar efter att spegla samhället som det ser ut. Men hur ser samhället ut och varför speglas samhället alltför ofta med fokus på etnicitet eller religion? Och vad handlar mångfald på arbetsmarknaden egentligen om?

När jag undersöker mångfalden på arbetsmarknaden tänker jag på min tid hos ett företag jag konsultade för. På företagets hemsida syntes en bild på anställda med olika upphissade flaggor bakom sig. Under bilden stod att de tillhörde mer än trettio nationaliteter, och att det är viktigt att ta vara på den internationella kompetens som finns på arbetsmarknaden. Det verkade klokt om man skulle stanna på hemsidan.

På huvudkontoret där jag var, fanns det några norska tjänstemän, en amerikansk chef och en dansk. Efter ett tag började jag undra var de andra nationaliteterna i företaget hade gömt sig. Det fick jag upptäcka när jag besökte företagets lager. Nittio procent av personalen där hade utländsk bakgrund. I början hade jag en positiv uppfattning. Jag utgick ifrån att anställda där hade kompetens inom logistik och lager. Lite senare förstod jag att de flesta var högutbildade. Majoriteten av dem pratade flytande svenska och en hel del var svenskfödda.

Jag undrade varför de lageranställda inte hade ett arbete som motsvarade deras utbildningsområden? Varför inte en del av dem hamnade på huvudkontoret som tjänstemän eller chefer? Och vilka utvecklingsmöjligheter de erbjöds? Jag hade ett samtal med ledningen om det. Jag berättade att man skulle tappa motivation om företaget anlitar efter etniciteter, och inte efter kvalifikationer.

Mångfald handlar inte om att anställa någon med utländsk bakgrund för att dekorera företagets hemsida, eller för att skryta om att företaget jobbar för integration.

Mångfald på arbetsmarknaden handlar först och främst om att rekrytera varierade kvalifikationer och erfarenheter. Att rekrytera rätt person på rätt plats. Om den råkade vara svensk eller utländsk har absolut ingen betydelse. Mångfald är viktigt. Men varför?

Tänk att du sitter på ett möte där alla dina kolleger har samma åsikter som du. Ni håller med varandra i princip om allt. Inga reflektioner, nya förslag eller utmanande idéer dyker upp.

Själv skulle jag inte vilja vara med på ett sådant möte. Att ha varierande kompetenser erbjuder företaget utvecklingsmöjligheter och förstärker företagets konkurrenskraft. Företag som tappar fokus och satsar på ytlig mångfald gamblar med sin viktigaste resurs.

Mångfald på arbetsmarknaden kräver öppenhet, mod och fokus av dig som ledare. Att noga välja ditt kompetenta team som har förmågan att utmana normer, tänka nytt och kunna samarbeta. Att skapa konstant jämlika möjligheter och förutsättningar för alla, så att alla kan utvecklas och utveckla arbetet.

Att synas, höras och nå ut till globaliserad marknad kräver mer än bra bilder på hemsidan. Det krävs mänskligt kapital som kan forma, utveckla och sälja lösningar i världsklass!

GALAXIA IMA ELIAS

Journalist, personalvetare och
vd för bokförlaget Tootapen.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN