Krav med omtanke ger prestation


2019-08-26 - Näringslivet har mycket att lära från hur framgångsrika idrottsklubbar arbetar. Det visar forskare vid Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Resultatet presenteras nu i boken V­innande ledarskap.

Vad är det som gör vissa lag till vinnare? I en omfattande studie har forskarna intervjuat klubb­ledare, tränare och spelare i åtta framgångsrika elitidrottsklubbar. Det har varit inom fotboll, ­ishockey, handboll och basket, både på herr- och damsidan. Det har visat sig att klubbarna har vissa gemensamma faktorer som gör dem framgångsrika, faktorer som också näringslivet kan inspireras av. Det menar Margareta Oudhuis som är senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås som gjort forskningen tillsammans med Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

– Det första man slås av i intervjustudierna är hängivenheten som ofta finns i idrottsklubbar. Den finns i hög grad hos ledningen, men också medarbetarna och hos spelarna som mestadels ger allt, säger Margareta Oudhuis.

Det här är något som arbetslivet kan inspireras av, menar hon. Hängivenheten skapas av delaktighet och när individen får chansen att utvecklas och vara kreativ. Och den skapas av att man så gärna vill vinna snarare än för ekonomisk v­inning.

Genomgående i idrottsklubbarna är en stark prestationskultur. Den bygger på höga krav, men en viktig faktor är att kraven är kombinerade med stor omtanke. Ledarna och spelarna tar hand om och ser varandra. Det handlar om att skapa ett inkluderande välkomnande klimat och en stark gemenskap. Men, tuffa krav krävs för att spelarna ska känna att de utvecklas.

– En av klubbarna i undersökningen bytte tränare, och hen ­fokuserade bara på omtanken. Det blev inte alls bra, säger Margareta Oudhuis.

Forskarna beskriver lagbygge som en paradgren för de framgångsrika elitidrottsklubbarna. Lag där alla har uttalade roller och det blir tydligt vad som händer om någon inte gör sin del av uppdraget. Klubbarna är bra på att bygga gruppkänsla där hjälpsamhet är en av grunderna. Att de ska klara utmaningen tillsammans. I arbetslivet finns en del att lära, menar forskarna. ­Gemensamma och tydliga mål och en hög grad av medarbetarskap är andra viktiga ingredienser.

Något som klubbarna lyfte fram var vikten av de informella ledarna. Dessa hjälper tränaren att nå ut med sitt budskap, de ses som tränarens förlängda arm och skapar delaktighet. Detta står i kontrast till näringslivet, där informella ledare ofta ses som ett bekymmer.

– Här var man i stället bekymrad över om man inte hittade några informella ledare. Minst en ­eller ett par vill man ha. De informella ledarna hjälper tränaren. De står för samma tänk, det som tränaren vill ha ut på till exempel isen där hen själv inte är.

Utvecklingsorientering och ständiga träning var något som karaktäriserade de framgångsrika klubbarna. Och det som forskarna kallar vinnar­anda, som Margareta Oudhuis menar också kan skapa mycket positivt i näringslivet.

– Att skapa en anda av ”vi tillsammans ska klara detta, vi nöjer oss inte med något annat. ”Ta till exempel skidor, som egentligen är en individuell sport, men när det är stafett höjer sig nästan alla åkare.

I resultaten framkom vikten av lagens spelfilosofi. Genom att träna på den kan de utföra spelet med mindre ansträngning och frigöra energi för att få till kreativitet som bryter mönstret och i stället hitta andra lösningar. På samma sätt råder forskarna att arbetet ska organiseras om möjligt.

– Med rutiner som sitter i ryggraden, kan du frigöra kreativitet och slipper tänka ”vad skulle jag göra nu?” säger Margareta Oudhuis.

Nästa steg i forskningen är att göra en internationellt jäm­förande studie av elitidrottsklubbar för att se om det går att finna samma mönster utomlands.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN