Krönika: Skilj inte på dumma och smarta frågor


2019-06-19 - Menar du som chef verkligen att det inte finns några dumma frågor? Vill du på riktigt att personalen ska ställa sina frågor? Det frågar sig vår krönikör Galaxia Wallin.

Det ingår kanske i ditt uppdrag som chef att hålla föredrag för din personal, där du informerar om arbetsrelaterade frågor eller berättar om den nya policyn, produkter eller tjänster som företaget ska lansera. I din ­powerpoint-presentation som visas på skärmen avslutar du möjligen, ­precis som många andra chefer, med frasen ”Det finns inga dumma frågor”. Frågan är om du verkligen menar att det inte finns några dumma frågor, och om du på riktigt vill att personalen ska ställa sina frågor?


Galaxia Wallin

Jag själv, både som medarbetare och som ­ledare, har lyssnat på en hel del chefer som valt att avsluta sin föreläsning med denna mening. Först utgick jag ifrån att dessa chefer var måna om att skapa öppna diskussioner. Att de ville svara så gott det går på alla funderingar och ­frågor som snurrar i personalens huvud. Att de är nyfikna på de anställdas tankar och idéer. Men så småningom började jag tvivla på att det var så.

När applåderna tar slut och frågor börjar ställas spräcker vissa chefer den bild de just skapade om öppenhet och inkludering. Medvetet eller inte börjar de sätta betyg på dem som ställer frågorna. Om frågan föll dem i smaken säger de ”Mycket bra fråga” och svarar sedan gärna. ­Däremot ger de inte detta beröm till den som har ställt en obekväm fråga eller den som ifrågasatte något påstående.

Med stor nyfikenhet och intresse studerar jag chefernas reaktioner. Det händer att de med ansiktsuttryck eller kroppsspråk visar att frågan inte var smart. Alltså, frågan var dum, antingen för att den var jobbig för dem eller för att den ­inte var tillräckligt genomtänkt. Detta går förstås inte riktigt ihop med talet om att det inte finns några dumma frågor.

Jag har också hört flera chefer som nonchalant kommenterar att frågan är irrelevant, ”Vi har redan pratat om” det eller ger ett korthugget svar i den stilen. Med allvarligt ansiktsuttryck och utan att titta glatt i ögonen på den som frågade vänder de blicken åt andra och ber hastigt om nästa fråga. Jag har sett reaktionen hos dem som fick ett sådant svar och därmed dumförklarades inför sina kolleger.

Det jag vill säga är att din attityd och det språk du använder mot din personal är viktigt. Du som ledare bör vara konsekvent och inte slänga in en massa betydelselösa ord. Du ­behöver sträva efter att skapa en arbetsmiljö där alla frågor är tillåtna på riktigt. Du och ditt ­företag gynnas av ett friskt samtalsklimat där dina medarbetare känner sig värdefulla och får vara delaktiga och upplever att deras funderingar är efterfrågade och uppskattade.

Ett annat element du som ledare bör räkna med är att de som frågar, ifrågasätter och har ett friskt kritiskt tänkande är de som hjälper företaget att ­utvecklas. Det är de som ser ­dolda problem, som du som chef inte alltid kan lägga märka till. Det är de som kan vara dina tankeväckare, inspirationskällor och kostnadsfria rådgivare. Underskatta inga frågor. Och tänk på att om du hävdar att det inte finns dumma frågor så finns det därmed inga smarta frågor heller.

GALAXIA WALLIN, journalist, personalvetare och vd för bokförlaget Tootapen


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN