Låt tankarna flöda – och väx


2019-04-16 - När ägnade du dig senast åt oavbruten reflektion utan distraktioner? Du är säkert redan övertygad om de positiva effekterna av att låta dig försjunka i tankar - men har du rätt inställning och förutsättningar att göra det regelbundet?

Reflektion, är inte det en sådan där aktivitet som låter så otroligt välgörande men som är bra mycket svårare att få till i praktiken? För just precis när du ställt in ditt mentala fokus på att tänka på själva tänkandet, på att processa en situation eller händelse, ja då plingar det till i mobilen, ­någon knackar dig på axeln eller så dyker din oändliga att göra-lista upp i huvudet och skriker om uppmärksamhet.

Redan under din studietid lär du ha stött på begreppet reflektion. Har du läst pedagogik känner du säkert igen Kolbs lärcirkel, där en av faserna handlar om reflektion – att ta ett steg tillbaka och se på en händelse eller situation utifrån och ställa sig frågor som: Hur berördes jag av händelsen? Vilka känslor väckte den? Här handlar det om att gå in i den egna upplevelsen och analysera den för att uppnå ökad förståelse som kan leda till utvecklade tankar och, i slutänden, ett utvecklat beteende.

Pernilla Petrelius Karlberg är forskare och utbildare vid Handelshögskolan i Stockholm. I ledarutbildningarna ­möter hon personer i näringslivet som ofta har lång erfarenhet och fullspäckade scheman. För dem blir det extra viktigt att få in systematisk reflektion.

– Vuxna lär sig genom att reflektera kring de insikter de gör, det visar forskning. De här personerna är ofta upptagna och har lite tid över. Därför jobbar vi med att få in systematisk reflektion i våra utbildningar för dem.


Foto: Jennie Jensen

Reflektion är en form av fokusering, att rikta tankeverksamheten inte bara på om vad man upplevt varit bra eller dåligt, då blir det recension, utan om vad upplevelsen gör med en: Hur kändes det? Vilka tankar väcktes? Vad gjorde man sedan och varför?

– Det är lätt att fastna i en resumé och en utvärdering: det och det hände och det var bra eller dåligt. Reflektionen går in på själva upplevelsen: Hur kändes det där mötet? Hur reagerade jag? Vad kan det bero på? Om det var en före­läsning och du tyckte föreläsaren var dålig, vad var anledningen till att du kände så? Och vad var egentligen föreläsarens budskap? Vi är tränade i att tänka på vad som kan bli bättre, men när vi reflekterar ska vi försöka komma ur utvärderingsfasen och i stället se vad vi kan få med oss av erfarenheten.

Reflektion och mindfulness har en del gemensamt, inte minst fokus. Men där mindfulness går ut på att låta tankarna flöda fritt utan bedömning, handlar reflektion mer om att släppa lös tankarna men fortsätta att hålla koll på dem och fånga upp det som verkar extra intressant eller tänkvärt.

Om vi stannar vid exemplet med föreläsaren så är det intressant att fundera på vad som händer när du lyssnar på en talare som du av någon anledning stör dig på. Vad beror det på? Och vad säger det om dig? Vad händer när du stör dig? Loggar du ur mentalt? Och händer det dig i andra situationer också? Vill du vara en sådan person som slutar lyssna när någon talar som du inte helt känner förtroende eller respekt för? Den här typen av inre frågor kan leda till att du utvecklas själv, genom din egen självrannsakan.

– Den som reflekterar lär sig mer av sina egna erfarenheter, kan bli tryggare i sig själv och utvecklas som person. Dessutom angränsar reflektion till fokus, den som kan fokusera blir mer effektiv, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Hon tycker att en förutsättning är att schemalägga reflektion i någon mån och medvetet hänge sig åt tänkandet.

– Gör man det inte systematiskt och medvetet blir det kanske inte av.

Reflektion kräver tid och för en person som är van att fokusera på prestationer kan det vara utmanande att lägga mer energi på själva tankeprocessen. För en del är det rent av lite skambelagt att ”gå runt och göra ingenting”. Men om man ser reflektion som en naturlig fas i en utvecklingsprocess blir startsträckan kanske kortare. För det som händer när vi fokuserar på själva tankeprocessen kring en upplevelse är att vi skapar kopplingar och ­associationer som tillsammans bygger ut erfarenhetsbasen. Och den som ­regelbundet reflekterar får enklare att snabbt komma in i det tillstånd där tankarna börjar flöda.

För hennes egen del är skrivande ett bra sätt att samla tankarna. Att bara låta orden flöda sätter fart på tankeverksamheten. Att föra loggbok över tankarna ger också möjlighet att komma tillbaka efter nya upplevelser och dra större slutsatser av de samlade erfarenheterna. Det ger också chans att dela idéer och funderingar, eftersom det är lättare att minnas med en stöttande anteckning. Annars kanske den där lysande idén du fick i löparspåret mellan tallen och granen glöms bort lagom tills du sätter nyckeln i dörren där hemma.

För att reflektionen ska bli så bra som möjligt finns det vissa omständigheter som underlättar. Som att byta miljö: gå en promenad eller byt lokal. Se till att få vara ifred och stäng av telefonen – och lägg bort den. För att kunna ta tillvara de tankar som väcks krävs såklart också en organisation som är tillitsfull och öppen – en miljö där människor känner sig trygga att dela sina idéer, även om de märker ut sig eller inte är färdigtänkta.

– Generellt kan man säga att det är väldigt bra att dela med sig av sina reflektioner. Någon annan har kanske sett och upplevt någonting helt annat än det du noterat. Det som kan vara bra att tänka på om man ska samla och dela reflektioner är att börja i mindre grupper för att sedan ta vidare teman till den större gruppen. Det kan kännas tryggare att dela idéer i en grupp på max 4-5 personer.

För ledningen kan systematisk reflektion vara en guldgruva till insikter, tror Pernilla Petrelius Karlberg.

– Reflektion kring sakfrågan eller innehållet i sig skapar stort värde. Det behöver inte alltid handla om personlig ­utveckling. Reflektioner kring ” Vad innebär det här för oss och vår verksamhet?” är naturligtvis jätteintressant, inte minst för vd!

JENNIE JENSEN

Läs de andra artiklarna i temat här:

Del 1 Reflektion på arbetstid utvecklar verksamheten
Del 2 "Man hinner sköta sitt jobb ändå"


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN