Ledare måste lyfta
fram vikten av ai


2018-03-02 - DEBATT: Ledare måste förstå och kommunicera fördelarna som ny teknik innebär för medarbetarna. De företag som inte gör det kommer att gå under. Det anser Åsa Arvidsson, vd för Avanade.


I dagens digitala verklighet ställs nya krav på ledare för att kunna attrahera talanger, hålla sig à jour med ett regelverk i ständig förändring och hantera ny teknologi som ai och maskin­inlärning.

Globalt och i Europa finns en stark tilltro på att implementera ny teknik i form av exempelvis maskininlärning. I en ny undersökning bland it-chefer, The Global CIO Point of View, svarar över 90 procent att de har långt framskridna planer på att använda maskininlärning i sin verksamhet, och 48 procent gör det redan i dag. I Sverige är de siffrorna bara 74 respektive 41 procent.

Vi måste förstå att konkurrensen på marknaden är global, och om vi inte lyckas förankra idén om nya teknologier och förklara affärsvärdet av dessa i vår egen organisation, kommer också svenska företag tappa både förtroende och konkurrenskraft globalt.
Det är en utmaning att genomföra en förändringsresa mitt i ett omvälvande digitalt tidevarv. Jag anser att ledare på ett tydligare sätt behöver kommunicera syftet med ny, innovationsdriven teknik och ge sina medarbetare tid att förstå hur de ska använda tekniken.

Även om vi nog är många som känner igen känslan av ett stundtals massivt motstånd under en förändringsresa, har vi inte tid att skjuta dessa förändringar på framtiden. Förändringshastigheten är enorm och väntar varken på chefer eller medarbetare.
En global undersökning bland tusen ledare och beslutsfattare som Avanade genomfört visar tydligt att företag som inte använder ai snabbt riskerar att bli irrelevanta.
En majoritet av de svenska respondenterna som deltog var positivt inställda till potentialen hos ny ai-­teknik. Med hjälp av ny teknik vill de skapa en förstärkt arbetsstyrka där människa och maskin arbetar sida vid sida. Samtidigt framhöll en kraftig majoritet att internt motstånd till förändringar förhindrade implementering av ai-teknik på deras eget företag.

Den skenbara motsägelsen i svaren ger en tydlig signal till oss ledare att kommunicera rakare med medarbetarna. Vi måste hjälpa dem att komma över den initiala rädslan. Ge dem stöd för uppfattningen att människan inte står i motsatsförhållande till maskinen.
En förståelse för ai-teknik och dess inverkan på framtidens arbetssätt och affärsmodeller blir enligt undersökningen viktigare än mer traditionella kunskaper inom försäljning och marknadsföring.

Att anamma en proaktiv approach till förändring har aldrig varit viktigare än nu.
Viljan och förmågan till förändring blir vattendelaren mellan de ­ledare som inte bara vågar investera
i ny teknologi, men som också kan använda den i företaget, förbli konkurrenskraftiga och förändra på ­riktigt.


ÅSA ARVIDSSON
driver konsultföretag som tillhandahåller ledarskapsstöd genom digitala lösningar.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#4