Lyckat utlandsuppdrag:

Så tar du emot hemvändande medarbetare


2020-06-03 - UTLANDSUPPDRAG. Det är inte ovanligt att hemvändande medarbetare från utlandsuppdrag upplever att de kommer tillbaka till ett tomt skrivbord och en organisation som glömt dem. Risken är stor att arbetsgivaren mister viktig kompetens om hemvändaren inte tas tillvara. Här följer 12 råd från experter på området.


Förbered för hemkomsten redan innan avfärd. Foto: Nathan Dumlao, Unsplash.

1. Det är individen själv som bär det största ansvaret för att hemkomsten efter ett utlandsuppdrag blir bra. Men det ligger också i arbetsgivarens intresse att ta tillvara kompetens och att behålla sitt goda anseende.

2. Tänk på utlandsuppdrag cirkulärt, det vill säga att ha en plan för återkomsten redan innan medarbetaren reser. Ta reda på hur medarbetaren ser på sin utveckling under och efter uppdraget och planera för hur hennes kompetens bäst kan tas tillvara under tiden och efter utlandsuppdraget.

3. Hr business partners och chefen bör hålla i gång en levande dialog med medarbetaren om rimliga förväntningar och relevanta roller inför hemkomsten, speciellt gällande nästa karriärsteg, lön och förmåner.

4. Glöm inte bort att ett utlandsuppdrag påverkar mer än bara med­arbetaren. Hans eller hennes partner och familj spelar en avgörande roll för om uppdraget ska bli av och bli lyckat. För en dialog med medarbetaren om hur medföljandes vardag kan se ut under utlandsuppdraget. Exempelvis har intresseorganisationen Svenskar i världen ett upplägg för medföljande där de kan få ett ideellt uppdrag på plats. På så vis kan de få en meningsfull och strukturerad vardag och bygger, snarare än tappar, den egna karriären under partnerns utlandsuppdrag.

5. Ett vanligt problem är att de utstationerade hamnar i skymundan i sina organisationer under sitt utlandsuppdrag. Även om huvudansvaret ligger hos individen så kan hr hjälpa till att minimera risken att bli bortglömd genom att till exempel påminna chefer till medarbetare på utlandsuppdrag att skapa struktur för regelbundna avstämningar.

6. Om en medarbetare på utlandsuppdrag är med om ett chefsbyte under uppdraget är det viktigt att den nya chefen och medarbetaren bygger en relation så att hemvändandet inte blir en överraskning.

7. För att undvika att medarbetaren blir en outsider behövs en plan för kontakt med chef och kolleger hemma och en plan för återkomsten. Den planen behöver tas fram i samråd med medarbetaren själv.

8. Var beredd på specialistens dilemma. Den som stannar borta från den tekniskt mer avancerade arbetsmiljön i Sverige, för att lösa tekniskt enklare problem i ett annat land, tappar snabbt den tekniskt avancerade kompetens hen behöver för att återvända till samma typ av arbetsuppgift som hen tidigare hade hemma. Håll koll på och förebygg det.

9. En medarbetare på utlandsuppdrag ska betraktas som ett lönsamt investeringsobjekt. Om inte medarbetaren själv förmår sälja in sig kan hr och närmaste chef hjälpa till att fånga upp medarbetarens utveckling med regelbundna avstämningar.

10. Våga ge den hemvändande medarbetaren ett jobb på en lite högre nivå än kompetensen ser ut att räcka till. De allra flesta motiveras att växa i sin något för stora kostym.

11. Det behövs en struktur, god framförhållning och en rutin för att intervjua hemvändande med- arbetare efter uppdrag för att tillvarata viktiga upplevelser som medarbetaren har varit med om under utlandsvistelsen.

12. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Därför behövs ett kontrakt för de fall där medarbetaren inte kan finna sin plats i hemorganisationen efter utlandsuppdraget. Kontraktet bör vara byggt som ett fallskärmsavtal där hr bär kostnaden för ett antal årslöner. Noteras bör att detta inte är en vanlig praktik i dag men skulle kunna innebära en möjlig förbättring och en lösning på hemvändarproblematiken, då den skulle sätta press på hr och företagets ledning att bättre tillvarata hemvändarnas kompetens.

Källor: Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi och dynamik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Cecilia Borglin, generalsekreterare för intresseorganisationen Svenskar i världen, och Maria Samuelsson, hr-chef för ABB AB.

JENNIE JENSEN

Hela artikelserien om att lyckas med utlandsuppdrag hittar du här:

Del 1 Slarva inte bort utlandsåren

Del 2 Så tar ABB emot sina hemvändare

Del 3 Planera för de medföljande

Del 4 Så tar du emot hemvändande medarbetare


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN