Lyft varumärket på Linkedin


2020-03-26 - LÅNGLÄSNING. Hr behöver vässa sin egen profil och ge medarbetare stöd att vara ambassadörer på Linkedin. Det menar fyra experter på området och ger samtidigt sina bästa tips.


Hur syns ni som ­arbetsgivare på Linkedin? Platt­formen har blivit ett av de viktigaste skyltfönstren för att visa upp och kommunicera med talangmarknaden.Foto: Shutterstock.

Linkedin är världens största karriärnätverk med nästan 660 miljoner ­användare. Under de senaste åren har plattformen blivit ett viktigt arbetsverktyg för många inom hr, inte minst de som dagligen arbetar med kompetensförsörjning.

Employer branding har på senare år kommit att handla alltmer om­ ­employee och manager branding, alltså att arbetsgivarvarumärket bärs upp av chefer och medarbetare som andra vill jobba med. Det säger Charlotte Hågård, karriär- och Linkedin-expert som bland annat skrivit boken Stick ut på Linkedin. Hon är också en av medlemmarna i Linkedins ex­pertråd. Dessa karriärexperter utses av Linkedin själva och träffas ett par gånger om året.

Charlotte Hågård ser att hr och kommunikation alltmer har närmat sig varandra och att frågan om hur ­arbetsgivare syns på Linkedin nu ­ligger på hr:s bord.


Charlotte Hågård.

– Hr är fönstret mot framtidens medarbetare. De måste förstå att blivande medarbetare kollar upp dem precis som de kollar upp sin blivande chef, alltså den omvända referenstagningen. Det kräver en gemensam strategi och riktlinjer från arbetsgivaren, säger Charlotte Hågård.

Alla arbetsgivare borde sträva efter att visa en enhetlig bild på Linkedin, menar hon.

– Se Linkedin som ett strategiskt verktyg. Använd utrymmet i sammanfattningen på era egna profiler till att berätta vad ni gör, hur ni ser på ­talang och på rekrytering.

Charlotte Hågård tycker inte att hr ska tveka inför att tydligt kommunicera hur medarbetarna kan beskriva organisationen på Linkedin.

– Ni arbetsgivare kan inte tvinga medarbetarna att skriva på ett visst sätt, eftersom de är på Linkedin som privatpersoner. Men eftersom ert varumärke används så har ni rätt att komma med rekommendationer om hur ni vill uppfattas, säger Charlotte Hågård.

Hon uppmanar att ta fram exempel och riktlinjer för att sänka tröskeln att komma i gång på Linkedin.

– Om ni vill att medarbetarna ska vara era ambassadörer så behöver ni förse dem med guidelines och förslag på hur och vad de kan skriva. I stället för att alla medarbetare ska försöka komma på vad de ska skriva så kan ni ge dem förslag. Min erfarenhet är att väldigt få tycker att det är fel att få en rekommendation från arbetsgivaren om vad de kan skriva.

Men hur står det egentligen till med hr:s egen närvaro på Linkedin?

– Många har lagt ner energi och möda på att skapa effektiva profiler och har vant sig vid att dagligen dela, kommentera och synas på plattformen. Andra kan positionera både ­arbetsgivarvarumärket och den egna personliga profilen mer, säger Charlotte Hågård.

Grunden till en smart närvaro på Linkedin är en komplett profil, och det är framför allt fem saker som behöver vara på plats: fotot, rubriken, sammanfattningen, kontaktuppgifterna och rekommendationerna. Det menar Ulrika Mårtén som hjälper företag och privatpersoner att rekrytera, sälja och bygga varumärken på Linkedin. Hon är också med i plattformens eget expertråd.


Ulrika Mårtén.

Fotot ska vara en bild av dig på hur du faktiskt ser ut på jobbet. Rubriken ska inte bara berätta att du är hr-chef eller rekryterare till exempel, utan också tala till din målgrupp, alltså tala om varför någon i din målgrupp ska jobba med dig eller ta hjälp av dig. Under rubriken finns sammanfattningen.

– I den är det bra att tänka på att lyfta fram det viktigaste först, eftersom det är de tre första raderna som syns om inte besökaren klickar på 'Läs mer', säger Ulrika Mårtén.

I sammanfattningen bör det framgå vem du är och varför man ska jobba med just dig och på ert företag. För att ge styrka åt det du hävdar i din sammanfattning ska du se till att få rekommendationer. Som rekryterande chef är det mycket viktigt att du kan få befintliga eller tidigare medarbetare att ge ett omdöme om dig, menar Ulrika Mårtén.

– De som söker jobb i dag kommer att jämföra alternativen. I dag skannar kandidater av profiler för att de vill veta vem som blir deras chef och kolleger.

Ett vanligt misstag är att inte visa sina kontaktuppgifter, säger Ulrika Mårtén. Se till att de finns med redan i sammanfattningen.

Använder du väl valda nyckelord så syns du bättre i sökningar. Minst tre gånger bör du därför nämna de nyckelord som är viktiga för dig i din profil. Välj sådana sökord som du tror att ­någon skulle använda för att hitta just din kompetens.

Ditt mål och syfte med närvaron på Linkedin avgör vilka du själv ska knyta kontakt med. Tidigare knöt användarna som regel kontakt endast med personer de tidigare haft kontakt med i verkliga livet. Det är en inställning som ändrats med tiden. I dag ser allt fler Linkedin som ytan där vi knyter kontakten och därefter utvecklar relationen.

– På Linkedin är det kontaktförfrågningar och inte vänförfrågningar som på Facebook. Se dina kontakter som affärskontakter. Är det en person som du bedömer att du kan ha nytta av? Kan det vara en potentiell medarbetare, kund eller delar ni intressen? Svara hellre ja en gång för mycket än en gång för lite, säger Ulrika Mårtén.

För hr finns det en klar fördel med att lägga till medarbetarna i sitt nätverk. På så vis kan ni enklare hjälpa varandra att dela budskap för att få ökad spridning.

När du väl har profilen på plats så behöver du börja vara aktiv. Följ ­intressanta personer, gilla deras inlägg, dela dem och börja skriv inlägg själv så att andra kan dela dina tankar och idéer. De som får genomslag på Linkedin är de som bjuder på sig själva och ger en bild av insidan av företaget.

– Dela korta filmklipp där ni lyfter fram era medarbetare. Var autentisk och lägg till lite humor. Vi vill se det som är på riktigt, säger Ulrika Mårtén.

Rörligt material rankas högt av Linkedins algoritmer, men då ska filmklippet vara skapat direkt genom Linkedin. Att lägga in ett Youtubeklipp får precis som länkar mindre spridning, eftersom materialet pekar bort från Linkedin. Samma sak gäller delade artiklar. Linkedin vill hålla kvar dig och straffar länkar som pekar bort från sajten. Det säger Linus Zackrisson som är rådgivare inom bland annat hr och är även han en av Linkedins utsedda experter.


Linus Zackrisson.

– Om du vill dela en artikel, lägg hellre upp en bild och lägg sedan länken i kommentarsfältet, råder han.

Vad du delar är naturligtvis av stor vikt. Det säger Per Frykman som hjälper yrkesmänniskor att identifiera och sätta ord på sitt professionella rykte, eller som han hellre kallar det, deras ”reputation”.

– Visa hellre än säg hur bra du är ­genom att addera värde till andra. Det är genom hur andra upplever dig som du får dignitet.

Selfies och egenreklam ger Per Frykman inte mycket för. Det är mycket mer effektivt att gå rakt på sak med vad man faktiskt kan.

– Andra har inte nytta av att du lägger ut en bild på en massa tomma stolar och skriver att ”snart blir det fullt hus när jag ska föreläsa”. Berätta hellre vad budskapet är som du ska förmedla i föreläsningen.

Ett par gånger i veckan lägger Linkedin-experterna ut egna inlägg. ­Aktiva är de dagligen.

– Skriv kort, intressant och frekvent. 95 procent av det du gör ska ge andra värde, säger Per Frykman.


Per Frykman.

Att dela något varje dag kan vara ett stort steg om man är ovan. Då kan man tänka att man gillar eller kommenterar något inlägg varje dag och gör egna inlägg någon gång per vecka, råder Ulrika Mårtén.

– Jag själv gör inte egna inlägg varje dag. Men jag är alltid där och gör mig synlig genom att ställa en fråga eller kommentera. Tänk kvalitet hellre än kvantitet.

Ett tips för att få ökad spridning av egna inlägg är att använda hashtags, till exempel #projektledning eller #nyttjobb. Du kan också ha nytta av att skapa en egen hashtag. På så vis gör du det enkelt att gå tillbaka till gamla inlägg.

Tajming är också viktigt på Linkedin. Bäst genomslag får du på vardagar och mer specifikt tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 8 och 9 på morgonen samt mellan 17 och 18, alltså före och efter jobbet. Även söndagskvällar kan vara en bra tidpunkt då somliga förbereder sig inför ­arbetsveckan.

JENNIE JENSEN

Så kan hr stötta medarbetarnas ambassadörskap

1. Börja med syftet: Varför ska just ni som ­arbetsgivare finnas med på Linkedin? ­Tydliggör mål och syfte innan ni går vidare.

2. Om ni kommer fram till att det finns ett värde av att finnas på plattformen: Skapa kontakt med de medarbetare som finns på Linkedin. Uppmana de som ännu inte är med att gå med, och lyft fram fördelarna både för dem själva i sina karriärer och för er som arbetsgivare.

3. Fundera på om en policy eller riktlinjer för Linkedin behövs.

4. Hjälp medarbetarna med grunderna till att skapa bra profiler med en attraktiv rubrik, sammanfattning, proffsig bild, kontaktuppgifter och rekommendationer.

Tillhandahåll exempel på bakgrundsbild och beskrivning av verksamheten. Ta gärna fram förslag på material att dela.

Lyft fram fördelarna med att medarbetarna använder sina expertkunskaper för att ge värde till andra.

5. Gör startsträckan för medarbetarna kort genom att förse dem med exempel på bra saker att dela, till exempel inlägg om lediga jobb eller text och rörligt material som beskriver er verksamhet och kultur.

6. Följ hur era medarbetare kommunicerar om er och stötta upp och uppmuntra med material att dela.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN