Lyssnandets sex delar


2019-01-21 - Grunden i att lyssna är att faktiskt höra vad den andra säger. Här listar vi lyssnandets sex viktigaste delar.

1 Att höra

Grundförutsättningen för att lyssna är att du hör vad den andra säger. Det räcker inte med att lyssna med ett halvt öra. Fokusera på den du talar med och stäng ute andra faktorer som pockar på din uppmärksamhet.

2 Att förstå

Om du inte förstår vad den andra säger, så orkar du inte heller lyssna. Därför är det bra som lyssnare att genast ha möjlighet att säga till om det är något en inte ­förstår eller att kunna ställa förtydligande frågor. En ­annan förutsättning för att förstå är att låta den andra tala till punkt utan att avbryta. Ett vanligt fel är att du bara lyssnar en kort stund och sedan börjar förbereda ditt eget svar. Då kan du gå miste om värdefull information.

3 Att komma ihåg

Hur väl du minns det som sagts inverkar på din förmåga att delta i diskussioner, sammanfatta diskussionen och på att begripa helheten. Ju bättre arbetsminne du har, desto lättare har du för att komma ihåg. Minneskapaciteten växer inte, men du kan träna på att förbättra minnet genom att till exempel lägga upp minnesregler av sifferserier eller en minnesregel för hur olika saker hänger ihop.

4 Att tolka

Till lyssnandet hör också att kunna läsa av icke-verbala signaler, som kroppsspråk, ansiktsuttryck, eller tonfall, och också vara medveten om vilka icke-verbala signaler du själv skickar ut. Du kan visa att du är intresserad av vad den andra säger, till exempel genom ögonkontakt. På så vis kan lyssnaren få ut mera relevant och detaljerad information av den som talar.

5 Att utvärdera

När du har förstått, kommit ihåg och tolkat budskapet så kan du utvärdera och analysera innebörden av det sagda. Ingen kan lyssna helt objektivt, utan du sätter det i ett sammanhang. Därför behöver du bli medveten om dina egna förutfattade meningar och ditt emotionella förhållningssätt till det som diskuteras eller personen du diskuterar med. Du kopplar ihop det du hör med din egen kunskap, ­inställning och position i samhället.

6 Att svara

Med ditt svar kan du visa att du hört och förstått vad den andra har sagt. Du förstår också konsekvenserna av ditt svar och kan anpassa det till situationen.

Källa: Brownell 2010 och Tuula-Riitta Välikoski.

JONNA SÖDERQVIST


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN