Med en ai i ledningen


2018-03-19 - Ai:n Alicia T är först i Norden med att ta plats i en ledningsgrupp. Den ska förstärka gruppen på områden där vi människor inte har samma förmåga, enligt Fredrik Ring på Tieto.


Foto: Elsa Frizell

Hösten 2016 blev Alicia T fullvärdig medlem i ledningsgruppen för it-­bolaget Tietos enhet för datadrivna affärer. Det hela är ett experiment. På
vilket sätt kan en ai hjälpa till i beslutsfattandet i en ledningsgrupp?
Utvecklingen av Alicia T pågår kontinuerligt. Målet är att hon på sikt ska kunna ge rekommendationer i hur ledningsgruppen ska besluta och kunna argumentera för sin sak. Men att hon själv skulle vara med och rösta är inte aktuellt, säger Fredrik Ring som är ansvarig för datadrivna affärer på Tieto i Sverige.
– Nej, det skulle vi nog inte våga. Och för att hon ska kunna fatta beslut krävs väldigt avancerad ai och där är vi inte riktigt än. Däremot kan vi använda Alicia T som en rådgivare vid beslut, säger han.

Alicia T främsta förmåga är att processa stora volymer information i realtid. Grunden är data som Tieto försett henne med och som utgår från en hypotes om omvärlden och marknaden. Det kan handla om hur det ser ut på marknaden globalt, som trender i tillverkande industri och robotisering.
– Alicia T har fått lära sig Tietos sätt att se på världen. Hon går sedan ut på internet och ser om detta stämmer överens med vår beskrivning. Hon kan sedan tala om för oss om det inte verkar stämma, till exempel om vissa företag har blivit mer konkurrenskraftiga och vissa typer av trender förändras. Hon kan också upplysa oss om det hänt något nytt som verkar vara viktigt som vi borde undersöka. Det kan konkret vara att vi ska titta närmare på vissa företag.
Styrelseledamöterna kan ställa frågor som hur en speciell tillverkare går jämfört med en annan och om trenden med 3d-skrivare kommer att leda till minskad outsourcing till Kina. Betydligt mer avancerat än en vanlig googling, med andra ord.

Syftet med experimentet är också att utforska interaktionen mellan människa och ai, och hur kommunikationen sker på bästa sätt.
– Då vi började med Alicia T hade hon ett röstgränsnitt så att vi skulle kunna prata men henne. Sedan upptäckte vi att det som Alicia T vill kommunicera med oss är för komplext för muntlig kommunikation och vi började därför experimentera med grafiska gränssnitt, vilket är det hon har nu.
I dag skriver de frågor till Alicia T och hon kan beskriva med en modell hur saker och ting hänger ihop.
Fokus för Alicia T är just att hjälpa till att göra saker som människan inte klarar av. Hon ska inte ersätta ledningsgrupper utan förstärka.
– Vi lyssnar på vad hon säger och tar hänsyn till det i beslutsfattandet. När man pratar om ai handlar det ofta om att de ersätter människor men minst lika viktigt är att de kan förstärka oss. Inte minst är det viktigt vid ledarskap och beslutsfattande där vi kan få insikter vi annars inte hade fått.
Både människa och maskin behövs alltså. Den artificiella intelligensens styrka är att snabbt ta till sig en väldigt stor mängd data och dra slutsatser. Däremot är den inte särskilt bra på att generalisera, något som vi människor är bra på.
– Vi kan dra slutsatser av material som handlar om väldigt många olika saker och där man har en begränsad mängd data. Många ai är i dag bättre än läkare på att analysera vissa typer av röntgenbilder men läkaren kan ta hänsyn till att det i journalen stod att personen rökte för två år sedan och att blodtrycket var högt, och att hen hade en besvärlig familjesituation. Att lägga det pusslet, det klarar inte en ai av.

Så det dröjer innan artificiell intelligens tar över ledningsgrupperna?
– Ja, att kunna dra slutsatser ur breda sammanhang med väldigt många olika variabler och dessutom förstå mänskliga relationer, det är otroligt komplex och ganska långt ifrån vad ai klarar i dag. Det är inte heller det vi håller på med.
– Man kan säga att en ai kan vara chef men inte ledare. I alla fall om man ser chefskap på ett gammeldags sätt, där varje människa är en pusselbit i en företagsfabrik och chefen skulle tala om var pusselbiten ska vara och göra och sedan visa på resultat och utfall. En ledare är en person som måste få folk att växa och få människor att tro på en gemensam version. Du ska vara bra på att få andra att bli bra, förklara sammanhang och motivera människor.

Mer om artificiell intelligens

Narow ai: Kan lösa specifika problem genom att dra slutsatser av stora mängder data.
Generic ai: Närmar sig en mänsklig intelligens. Ska kunna ta till sig en mindre mängder data som är från väldigt många olika områden och kunna dra slutsatser för att lösa olika typer av problem.
Singuralitet: När ai kommer upp i den nivån där de är lika smarta eller smartare än människor och kan börja förbättra sig själva. Utvecklingen kommer då gå snabbt och människan kommer inte längre vara smartast på jorden.

Andra kända ai

På riktigt: Sophia
Sophia anses vara världens bästa sociala robot och kan uttrycka ledsamhet, glädje och ilska utifrån konversationen hon har. Hon har medverkat i talkshower, presskonferenser och har till och med blivit medborgare i Saudiarabien.
Sci fi: HAL 9000
Datorn HAL 9000 från Stanley Kubricks film 2001 – En rymdodyssé. HAL 9000 är en rymdskeppsdator som tar över kommandot och börjar döda besättningen.
Sci fi: Miman
Miman är den allvetande datorn i Harry Martinsons Aniara. I Miman finns hela människans historia lagrad och hon ses som en gudinna ombord på den rymdfarkost som kommit ur kurs och färdas allt längre bort från jorden.


ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN