”Medarbetarägande ger en struktur för ökat engagemang”


2019-03-13 - Större engagemang, mer stolthet och bättre kompetensutveckling. Det är tre fördelar som medarbetarägande kan föra med sig. Att leda en medarbetarägd verksamhet behöver dessutom inte vara svårare än att styra ett konventionellt företag.

Trots att medarbetarägande ger förutsättningar för ökat engagemang, stolthet och mer kompetensutveckling är exemplen i Sverige relativt få. Anledningarna är flera, men i stora drag handlar det om strukturella hinder och inte minst legitimitetsproblem.

Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi vid institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, har forskat på området genom att i sin avhandling göra en historisk genomgång av med­arbetarägande i Norden, Västeuropa och USA. Under lång tid har han följt tre medarbetarägda verksamheter och han beskriver hur skillnaden i legitimitet kan se ut.


Lars Lindkvist.

– Medarbetarägda företag kan uppfattas med tvivel av omgivningen, till exempel från banker och finansieringsinstitut. I advokat- och reklambyråer är det här inget konstigt, men industriföretag ifrågasätts: Har medarbetarna verkligen kompetensen som krävs för att driva företaget? Det här hänger ihop med att företeelsen är så ovanlig.

Lars Lindkvist lyfter fram engagemang som den stora skillnaden mellan medarbetarägda företag och andra.

– Medarbetarna ser att utvecklingen i företaget beror på deras eget engagemang och det leder till att de tar större ansvar.

Lars Lindkvist lyfter fram ett citat från en av medarbetarna vid Ljuders Nickelsilfverfabrik som är medarbetarägt: ”Innan var det mer som en önskelista vid jul, nu handlar det om att finansiera önskelistan.”

Så hur fungerar medarbetarägande i praktiken – kan alla delägare vara med och bestämma? Nej. Svaret är att precis som i konventionella bolag behöver demokratin bygga på representation där ägarna utser styrelse och vd.

– Informationsmöten är jätteviktiga för engagemanget, både positivt och negativt måste komma fram. Det ger ­insyn. Förståelsen för beslut ökar ju mer information medarbetarna får.

Stolthet är en annan faktor som växer genom medarbetarägande.

– Medarbetarna på Ljuders Nickelsiflverfabrik lyfter fram att de har kämpat och överlevt. När medarbetarna där tog över verksamheten var andra företag i trakten skeptiska. I dag är det en del av de företagen som inte finns kvar, men, Ljuders är kvar.

I medarbetarägda företag är det viktigt att balansera ­engagemanget. Eldsjälar behöver hjälp att hålla långsiktigt. Till exempel genom att styrelse och ledningsgruppsmedlemmar byts ut med jämna mellanrum.

– Det finns en tendens att de bränns ut efter hand. Det behövs en form av vaktskifte, säger Lars Lindkvist.

Om en medarbetare – som också är delägare – behöver ­sägas upp eller avskedas då?

– Samma arbetsrättsliga lagar och regler gäller. Aktierna säljs tillbaka i företaget via en hembudsklausul.

Fungerar det lika bra i stora företag med kanske hundratals anställda?

– Absolut, det är min fullständiga övertygelse. Det finns jättemånga stora företag i USA som fungerar bra.

Samtidigt, säger Lars Lindkvist, är inte medarbetar­ägande en universallösning.

– Ett företag som redan är i kris vänds inte automatiskt med medarbetare som ägare. Ägandeformen löser inte affärs­mässiga problem, men däremot kan de öka engagemang och klara en tillfällig ekonomisk svacka. Ägande­formen i sig skapar en struktur för ökat engagemang i företag.

JENNIE JENSEN

FAKTA: Lars Lindkvists råd för lyckat medarbetarägande

Formulera en vision ­redan från början som innehåller de fördelar som kan uppstå om man ställer om till medarbetarägande. Visionen måste innehålla både kommersiella och sociala mål.

En majoritet av medarbetarna måste engageras i visionsarbetet så att det inte bara är ett fåtal som bestämmer vad medarbetarägandet ska leda till.

Den ekonomiska ställningen får inte vara för svag – medarbetarna måste vara betydande ägare.

Kompetensutveckling är viktigt för att företaget ska kunna överleva. Vilka kompetenser har vi och vilka behöver vi utveckla?

För att vi-känsla och stolthet ska kunna skapas behöver man leva upp till visionen om medarbetarägande. Annars får du inte det önskade engagemanget.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN