Medarbetarundersökningar otillräckliga


2019-08-26 - Medarbetarundersökningar täcker inte in det som kan bli arbetsmiljöproblem för enskilda medarbetare. Det anser Lottie Cronestrand, skyddsombud på Bonnier Broadcasting där TV4 och C More ingår.

Du anser att arbetsgivarnas medarbetarundersökningar inte räcker. Varför då?

– Om man har en verksamhet med personalgrupper som arbetar på väldigt olika sätt är det svårt att utforma enkäter som täcker in vad som kan bli ­arbetsmiljöproblem för enskilda medarbetare. Det är lätt att enkäterna blir ytliga och ­intetsägande. Skift- arbetande personal har exempelvis väldigt speciella förutsättningar och behov, jämfört med kolleger som bara arbetar dagtid, och jag har hittills inte sett någon enkät som fångar upp det.

Du har gjort egna enkäter som visat andra resultat. Vilka då?

– Eftersom sömnproblem är en av de viktigaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar var det viktigt för oss att förstå hur sömn och återhämtning fungerar på vårt företag, med arbete 24/7/365. Vi lärde oss att det är väldigt individuellt hur medarbet­arna vill lägga upp skiftarbetet för att få återhämtningen att fungera, vilket för oss var ett skäl att införa schemainflytande. Vi lärde oss också att det ”skiftande skiftet” var det som slet mest, det vill säga att blanda våra tidiga morgonpass, med start klockan 03.00 eller 04.00, med de sena kvällspassen, som går till 23.30. Vi märkte också att småbarnsföräldrar var överrepresenterade i problemgruppen, vilket inte stämde med den spridda uppfattningen att det alltid är bra att arbeta skift när man har barn på dagis.

Vad är det som saknas i med­arbetarundersökningarna?

– Jag har gått igenom en hel del medarbetarundersökningar och har slagits av att få av dem är anpassade att fånga upp de psykosociala ­risker många företag brottas med i vårt alltmer slimmade arbetsliv. Exem­pelvis när det gäller arbets­belastning. Vad är stress? Hur uppstår den? Upplever medarbetarna skadlig stress, som påverkar deras hälsa? Hur ofta? Hur kan den avvärjas?

–Sedan är jag i grunden skeptisk till att blanda ihop det som är företagsstrategi med arbetsmiljö. Det kan vara jättebra att göra enkäter kring hur personalen trivs och om den skulle rekommendera sin arbetsplats till andra, men om medarbetarundersökningen blir en tävling med andra företag kan man ju ifrågasätta hur det påverkar resultatet, direkt eller indirekt. Bättre då att göra en separat arbets­miljö­enkät.

Vad skulle du vilja skicka med till hr?

– Tja, allt ovan. Men också att jag tror att vissa enkäter ska göras av skyddsombuden, eftersom medarbetare kan känna sig mer avslappnade att ta upp känsliga frågor om en kollega frågar än om chefen gör det. Därför är det viktigt att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan chefer och skyddsombud, så att man gemensamt kan verka för att fånga upp tecken på stress och ohälsa. Jag har jobbat med chefer som misstänkliggör allt som olika förtroendevalda gör och också med chefer som bjuder in till en öppen diskussion om problem och lösningar, så jag vet hur mycket bättre det blir för verksamheten, arbetsklimatet, den psykosociala arbetsmiljön, och effektiviteten, när man har högt i tak. Tystnad är arbetsmiljöarbetets största riskfaktor.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN