Mobil i kassan kasst för personalen


2020-02-18 - Kunder som pratar i telefon eller kollar sina sociala medier i stället för att hälsa. Det är ett växande arbetsmiljöproblem för anställda i handeln, enligt en ny studie.

-De upplever att de blir ignorerade, säger forskaren Nicklas Salomonson.

Pratar du i telefon när du ska betala i kassan? Eller har du en podd i lurarna samtidigt som du kollar av Facebook? Då är du långt ifrån ensam, enligt forskarna. Resultatet blir dock en försämrad arbetsmiljö för anställda i detaljhandeln.

-Det handlar om att personal i butik blir ignorerad av kunden, som ägnar sig åt sin mobiltelefon i stället, säger Nicklas Salomonson.

-I stället för att interagera med kassörskan till exempel pratar man vidare i telefonen och ignorerar. På engelska kallas beteendet ibland för "phubbing" och innebär just att ignorera någon och i stället ge all uppmärksamhet åt mobilen.

Salomonson, som är biträdande professor vid Högskolan i Borås, har tillsammans med forskarkollegan Markus Fellesson vid Karlstads universitet nu studerat hur de anställda i svenska butiker påverkas av fenomenet.

Enligt en enkät till 2 940 butiksanställda reagerar många negativt på kundernas mobilbeteenden.

-Det upplevs som jobbigt arbetsmässigt att man blir ignorerad i det här situationerna. Det upplevs som att bli behandlad som luft, helt enkelt, säger Nicklas Salomonson.

Tidigare forskning har visat att anställda inom detaljhandeln riskerar att utsättas för kränkningar, hot och våld från sina kunder. Men även de lindrigare formerna av kundbeteenden kan bli ett problem över tid, enligt forskarna.

Det kan göra att jobbet blir svårare och det kan upplevas som jobbigare att jobba inom handeln om man upprepade gånger råkar ut för det här. Så något slags minimum av social interaktion och vänlighet och trevlighet tycker jag att man kan kräva och förvänta sig som anställd.

JENS BORNEMANN/TT


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN