Ny hr-masterutbildning i höst:

"Vi har verkligen tänkt om

och tänkt nytt"


2019-02-25 - I höst startar en ny masterutbildning i hr vid Linköpings universitet. Nya förkunskapskrav, utökade ämnesområden och mer praktik och samverkan är inslagen som ska göra utbildningen till en startpunkt för den som i framtiden vill axla strategiska hr-roller.

Hallå där, Peter Nilsson, programansvarig för det nya masterprogrammet i hr vid Linköpings universitet som startar i höst.

Vad är det som är nytt i denna utbildning?

- Allt är det korta svaret på den frågan. Vi har verkligen tänkt om och tänkt nytt. Förutom nytt namn så är förkunskapskraven förändrade med tydligare krav på relevanta förkunskaper för att möjliggöra fördjupning, ämneskonstellationen för att genomföra programmet är utökad med arbetsrätt, företagsekonomi, handikappvetenskap, pedagogik, psykologi och sociologi. Innehållet och kurserna som vi erbjuder är nya, och sist men inte minst viktigt så är undervisnings- och arbetsformerna nya och omfattar mycket samverkan med arbetslivet där studenterna erbjuds möjlighet att integrera teori och praktik.

Har det saknats i tidigare och andra hr-utbildningar?

- Vi har lyssnat in tidigare studenters kritik samt även tagit in hur arbetslivet ser på hr-arbetets nutid och framtid. Sammantaget pekar detta mot ett ökat behov av tydligare specialisering och fördjupning inom hr-området. Vi har därför skapat en spetsmaster på avancerad nivå som siktar högre och kan bidra till en yrkesmässig specialisering inom området.

Vem riktar sig utbildningen till?

- Hr-mastern är en spetsmaster på avancerad nivå för den som har en examen från grundnivå inom hr-området och som nu vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt hr-arbete. Vi ser gärna sökande som dessutom har arbetslivserfarenhet och som vill ta nästa steg i karriären.


Peter Nilsson. Foto: Privat.
Vad kommer studenterna bli experter på?

- Vi utbildar studenter som ska kunna axla seniora hr-roller och bedriva ett strategiskt, ledningsnära och förändringsinriktat hr-arbete. Våra studenter kommer att bli experter på att erbjuda ett forskningsbaserat chefs- och ledningsstöd i olika typer av organisationer samt att söka sig bortom kända lösningar på kända problem. Studenternas formella examen blir inom huvudområdet Human Resource Management and Development (HRM/HRD).

Utbildningen bygger till stor del på samverkan med lokala stora arbetsgivare. Vad innebär det?

- Samverkan innebär att vi skapar nytta för studenten, arbetlivet och akademin. Konkret innebär detta att arbetslivet har varit med redan under utvecklingsarbetet av nya hr-mastern och hjälpt oss att ta fram de kurser som vi nu ger. Dessutom innebär samverkan att arbetslivet även deltar aktivt i genomförandet av våra kurser.

Vill du berätta mer om hur utbildningen går till i praktiken?

- Under år ett genomförs kurserna så att studenterna fysiskt befinner sig på plats ute i organisationer. Där presenteras de för aktuella och verkliga hr-utmaningar och får även återkoppling från våra samverkande partners på de forskningsbaserade lösningar som de presenterar. På ett år innebär det att studenterna lärt sig mycket om strategiskt, ledningsnära och förändringsinriktat hr-arbetet i sex olika organisationer som representerar både privat och offentlig sektor, olika branscher samt såväl det nationella som det globala arbetslivet.

- Under år två fördjupas samverkan ytterligare, exempelvis genom att studenterna erbjuds möjlighet till tio veckors verksamhetsförlagd utbildning. En sådan praktikperiod behöver inte genomföras i Linköping eller ens i Sverige, utan här finns möjlighet att förlägga den utomlands.

- Tilläggas kan att arbetslivet och våra samverkande partners även finns representerade i programrådet som hjälper oss att kvalitetssäkra och utveckla hr-mastern kontinuerligt. Så samverkan med arbetslivet tar sig många och olika uttryck i den nya hr-mastern. I förlängningen innebär denna nära samverkan mellan akademi och arbetsliv en vinst för alla inblandade parter.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN