Nytt uppdrag i kölvattnet av metoo-uppropet


2019-08-08 - Regeringen satsar 5,5 miljoner kronor på att informera arbetsgivare om deras ansvar att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket fick nyligen uppdraget.

- För att skapa ett arbetsliv fritt från diskriminering måste vi höja kunskapen i samhället och förändra de strukturer som tillåter att detta sker, sade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen när regeringen den 8 juli gav Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag: Myndigheterna ska informera arbetsgivare om deras ansvar att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet.
Det är en uppföljning på ett uppdrag från 2018 där DO och AV skulle ta fram en digital plattform med information om vilka krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare, vad de är skyldiga att göra och hur de ska agera om trakasserier ändå sker. Nu ska DO och AV utveckla och sprida information om den här digitala plattformen.

DO har sedan 2017 granskat arbetsgivarnas arbete mot trakasserier. I juli slutförde DO sin granskning av hotell- och restaurangbranschen där 80 procent av arbetsgivarna hade brister. DO har redan tidigare granskat företag inom bygg- och anläggning, juridik, IT, kultur och media samt kommuner och landsting. Resultatet var stort sett det samma i alla branscher: 80–90 procent av arbetsgivarna hade brister i sitt arbete för att förebygga och åtgärda trakasserier sina riktlinjer eller rutiner.
Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen, medan kränkande särbehandling är förbjudet enligt arbetsmiljölagen.
Sedan 2017 finns en bestämmelse i diskrimineringslagen som ställer krav på att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, alltså kraven på de så kallade aktiva åtgärderna i diskrimineringslagen.
För uppdraget att sprida information om den digitala plattformen får DO använda upp till 4,5 miljoner kronor under 2019 och Arbetsmiljöverket får använda högst 1 miljon kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2020.

JONNA SÖDERQVIST

Artikeln har tidigare varit publicerad i Lag&Avtal


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN