Omvänt mentorskap för bättre jämställdhet

 


2020-01-14 - Alla i ledningsgruppen ska ha en mentor som är nyanställd och av motsatt kön. Det beslutet har fattats på it-bolaget Lime Technologies. Syftet är att förbättra jämställdheten i bolaget.

Initiativet möttes med stor positivitet på Linkedin när vd Erik Syrén skrev ett inlägg om mentorskapsprojektet. Över 3 500 personer har gillat inlägget. Men i kommentarsfältet lyfts också farhågor om risker med maktbalans och kön.

Vad är syftet med ert mentorskapsprogram?

- I vår ledningsgrupp har vi alldeles för många män. Åtta av nio är män. Det känner jag är alldeles fel. Vi är 30 procent tjejer i bolaget och strävar efter att bli 50/50 långsiktigt. Vi är i en bransch med mycket unga män. Då måste vi vara tidigt ute för att få fler unga tjejer att bli intresserad av it och tech. För att bli mer jämställda måste vi få de insikterna. Det får vi inte i ledningsgruppen eftersom vi inte är jämställda där. Då blir detta en åtgärd, för att få en bättre mångfald.


Erik Syrén, vd. Foto: Pressbild.

Varför behövs det fler tjejer?

- Gender equality är ett av våra fyra fokusområden om hållbarhet. Vi vill ha en mångfald och vara jämställda, vad gäller kön och ursprung och så vidare. Det viktiga med det är att vi vill spegla samhället i stort som företag. Det är viktigt för oss som arbetsgivare och leverantör, för att det är så det ser ut hos kunderna. Det gör oss helt enkelt till ett bättre bolag. Då måste vi ha alla perspektiv.

Hur långt har ni kommit?

- Vi har haft vår första mentorsmöten nu i januari. Vi ska ha minst ett möte per månad där adept och mentor gemensamt bestämmer ämne för samtalet. Efter sex månader ska vi utvärdera hur det har gått. Jag tror det måste finnas en uthållighet för de här sakerna så det är min ambition att permanenta detta. Men först ska vi utvärdera.

Du har själv mentorn Katja Bregenzer, utvecklare från Tyskland. Vad har du lärt dig hittills?

- Vi har haft ett första möte som handlade om att lära känna varandra. Jag var väldigt nyfiken på hur hon hade mottagits som ny på Lime och på avdelningen och jag fick många insikter om onboardingen. Jag är väldigt glad och stolt över att hennes förväntan om att inte bli annorlunda behandlad bara för att hon är kvinna och från ett annat land också har uppfyllts.

I samband med inlägget om initiativet så lyfts riskerna fram med att till exempel skapa konstellationer med seniora män och nyanställda kvinnor. Har du reflekterat över det?

- Jag förstår vad som menas men det är precis det som ska motverkas. Jag tror att det är på de bolag som inte har alla perspektiven som det händer incidenter. Det är därför vi gör det här mentorskapsprogrammet: för att alla ska komma till tals och behandlas lika och leda till bättre jämställdhet.

Hur reagerade ledningsgruppen på förslaget?

- Det var ett av de enklaste och bästa besluten vi tagit. Jag vill inspirera andra bolag att ta efter. Hos oss kom idén från vår people and culture-grupp. De hade fått sin inspiration från Volkswagen från början och jag vet att fler kör sådana här mentorskapsprogram med omvända roller. Men det är för få. Jag tror att det kommer vara utvecklande för bolaget och i slutänden göra oss bättre som leverantör och arbetsgivare.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN