Pulsmätningar ger fart åt din förändringsresa


2018-09-25 - När en hel verksamhet ska ställas om behöver medarbetarna involveras och engageras tidigt. På Digital Route har en kommunikationsprocess med hjälp av ett pulsverktyg gett förändrings­arbetet fart.


Digital Route hjälper verksamheter att hantera och skapa värde av stora datamängder. När företaget startade fanns kunderna främst i telekombranschen, men allteftersom digitaliseringen tagit fart har företagets kundbas breddats och produkten diversifierats. För medarbetarna på Digital Route betyder det att de i dag behöver kunna prata om och sälja sin produkt till nya marknader, alltifrån ett logistikbolag till bolag inom energi­sektorn. Även rent tekniskt förändras produkten mycket.

På den här förändringsresan är kommunikation ett viktigt verktyg. Maja Samuelsson är Global Head of HR på Digital Route. Hon beskriver det som en utmaning att få med alla med­arbetare på tåget. Digital Routes cirka 200 medarbetare är nämligen spridda i över tolv länder, många arbetar helt på distans med teammedlemmar och chef i helt andra delar av världen.

– Alla behöver förstå sin roll och ­vilja vara med. Vi behövde ett kommunikationsverktyg som kändes ­intuitivt, modernt och mobilt. Det skulle kännas enkelt, man skulle kunna svara på frågorna i hissen.

Ytterligare krav var möjlighet att skräddarsy upplägget med egna frågor och med önskad frekvens, så att cheferna också, förutom den för företaget månatliga frågerundan, skulle kunna skicka ut relevanta och aktuella frågor till teamet vid behov.

– Det var viktigt, eftersom våra team verkar i olika verkligheter, säger Maja Samuelsson.

2017 implementerades initiativet där medarbetarna via pulsverktyget i sin mobil besvarar fem frågor. Det går snabbt, är enkelt och ger ledning och chefer på företaget en aktuell bild av hur medarbetarna har det.

Utgångspunkten under förändringsarbetet har varit agilt; hellre testa och behöva göra om, än att inget göra.

I början varierade frågorna, men utgick alltid från samma tema: bolagets transformation. ”Är det tydligt i vilken riktning bolaget är på väg?” ”Jag förstår varför vi är på väg dit”, ”Jag vet vad jag ska göra för att bidra till förändringen” ”Vilka är de mest positiva aspekterna av transformationen?”

Svarsfrekvensen har varierat över tid men i dag har man hittat en lagom takt med frågor varannan månad, ibland oftare om chefen tycker att det behövs.

För hr har detta kommunikationssätt inneburit att de tar tempen på ­företaget och att det blir mer aktuella data att jobba med än en traditionell, årlig, medarbetarundersökning. Hr jobbar med att stötta – och i de fall det krävs – pusha cheferna att ta tillvara datan och diskutera resultaten i respektive team. Det finns inga krav på återrapportering från cheferna. Det viktiga tycker Maja Samuelsson är att varje team arbetar med det som kommit fram.

– Vi vill att varje team ska känna ägarskap och vi tror mer på att arbeta med små saker i varje team. Vad skaver just här, vad är roligt?

För cheferna blir resultaten en mer hanterbar bit information att jobba med i teamen. För att faktiskt göra ­någonting av resultaten är hela ­poängen.

Engagemanget har också ökat under den här tiden och medarbetarna tycker att affären har blivit tydligare. Det kan företaget till stor del tacka sin kommunikationsprocess för. I dag ser Maja Samuelsson Digital Route som ett nytt bolag jämfört med några år sedan.

– Vi pratar om oss på ett annat sätt. Vi har gått från att vara ett traditionellt telekombolag till att vara ett ganska hippt företag. I dag är vi i framkant på mycket och vi attraherar många på ­arbetsmarknaden. Även kulturmässigt har det hänt mycket och det finns en ny och stark framåtanda.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN