Robert Kegan: Faktorerna som avgör om kulturen gynnar utveckling


2021-01-14 - KULTUR. Vilken är den största kostnaden i en organisation? Enligt utvecklingpsykologen Robert Kegan är det medarbetarnas splittrade uppmärksamhet. Men den går att göra någonting åt och samtidigt bygga en så kallad growth culture som hjälper hela organisationen att möta utmaningar på ett bättre sätt.


Kan du vara dig själv på jobbet? Känner du dig hemma där? Och får du återkoppling som du kan ta till dig? Då är chansen stor att din organisation har en så kallad growth culture. Foto: Omar Lopez, Unsplash.

Vad går du och runt och tänker på jobbet? Det är inte ovanligt att en hel del tankeverksamhet går ut på att oroa sig inför hur andra ser på dig som person. Och trots att du så väl vet hur misstag hänger ihop med utveckling gör du allt för att undvika snedsteg för att slippa skämmas.


Robert Kegan. Foto: Pressbild.

Om du slår ihop summan av alla dessa tankar så räknar du snabbt ut hur mycket tid och energi er organisation lägger på något som inte leder någonstans, varken för individerna eller för företaget. Det menar Robert Kegan, en amerikansk psykolog och författare som har specialiserat sig på utvecklingspsykologi och framförallt vuxnas lärande. Nyligen deltog han i den digitala konferensen Mindshift som arrangerades av bland andra Handelshögskolan i Stockholm. Där talade han varmt för organisationer som stöttar den pågående utvecklingen och växandet hos varje person. För tvärtemot vad många felaktigt fått för sig så pågår detta under hela livet, inte bara under uppväxten och i det tidiga vuxenlivet.

- Att stötta den inre utvecklingen handlar inte bara om att vara snäll utan är också avgörande för om organisationen som helhet ska kunna möta och anpassas sig till sina utmaningar som helhet, menar Robert Kegan.

Han lyfter ”the problem of transfer”, det vill säga problemet med all slags lärande och utveckling som sker utanför jobbet i sig och som sedan måste överföras in i arbetet. Ett vanligt huvudbry i all slags kompetensutveckling.

- Tänk om utveckling istället kunde knytas så tight till arbetet i sig att överföringen skedde mer eller mindre automatiskt? Att utveckling blev en del av arbetsvardagen?

Han ritar upp en fyrfältare med omsorg (care) på den ena axeln och uppriktighet (candor) på den andra. Beroende på graden av omsorg och uppriktighet skapas fyra typer av kultur:

1. Business as usual - Låg grad av omsorg och låg grad av uppriktighet är den kultur som tyvärr, menar Robert Kegan, präglar de allra flesta organisationer. Där är medarbetarna främst för att arbeta, det finns inte mycket utrymme för att lära känna varandra på djupet och det verkar hämmande för medarbetarnas engagemang. Känslan av att ingen riktigt känner en på jobbet eller verkligen bryr sig är negativt för känslan av tillhörighet och trivsel.

2. Tough guy culture - Låg grad av omsorg och hög grad av uppriktighet skapar istället en kultur där människor har nära till att hamna i försvarsposition.

3. Trevlighetskultur - Hög grad av omsorg och låg grad av uppriktighet skapar en kultur som leder till stagnation. Det är en trevlig plats att vara på men graden av utveckling blir inte särskilt hög eftersom miljön inte erbjuder några utmaningar.

4. Tillväxtkultur - Hög grad av omsorg och hög grad av uppriktighet ger utvecklingspotential och skapar den eftertraktade medvetet utvecklingsinriktade kultur (growth culture) som främjar utveckling både för individer och för organisationen som helhet.

Robert Kegan avslutade sitt föredrag med följande medskick:

- Tänk om vi kunde tänka lite mer som entreprenörer: misslyckas snabbt, misslyckas ofta, misslyckas framåt. Om vi tillsammans kunde hylla misstag och ge så pass mycket stöd åt varandra att vi kunde växa bortom våra begränsningar? Då skulle vi spela ett helt annat spel.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

Fem diskussionsfrågor som bygger framtidens arbetsplats

KULTUR. Arbetsplatsen är död. Länge leve den. Så skriver den amerikanska vd-sajten Chief Executive och listar fem diskussionsfrågor för samtalet om hur arbetsplatsen kan utvecklas för att leva upp till framtidens krav och samtidigt bli en magnet för morgondagens bästa medarbetare.