Så arbetar Sveriges friskaste företag


2021-05-07 - HÄLSA. Hälsoföretaget Feelgood har nominerat sex svenska arbetsgivare till utmärkelsen Sveriges friskaste företag. Här är insatserna som dessa arbetsgivare gör för att fler ska må bra på jobbet.


Foto: Arifur Rahman, Unsplash.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag går ut på att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

I år är det fjärde gången som utmärkelsen delas ut.
— I år är Sveriges friskaste företag viktigare än någonsin. Många verksamheter har fått ställa om ordentligt i sina arbetssätt och årets finalister är alla ett bevis på att det går att göra, även under ett år som präglas av pandemin, säger Joachim Morath, vd på Feelgoodt, i ett uttalande på företagets sajt.

Följande sex arbetsgivare kan få ta emot utmärkelsen i år:
Afa Försäkring, försäkringsbolag med cirka 670 anställda.
Astra Zeneca Sverige, bioläkemedelsföretag med cirka 7 400 anställda.
B3 Consulting Group, it- och managementkonsulter med cirka 640 anställda.
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, fastighetsbolag med cirka 270 anställda.
Svenska Bostäder, fastighetsbolag med cirka 340 anställda.
Volvo Cars, biltillverkare med cirka 26 000 anställda.

Så vad utmärker dessa arbetsgivares insatser för att förbättra hälsan hos deras medarbetare? Här har vi samlat förutsättningarna som tagit dem till hälsotoppen:

De har ett helhetstänk

 • De ser till att hälsofrämjande arbetet genomsyrar hela verksamheten.

 • De arbetar aktivt med att öka medvetenheten i hälsofrågor.

 • De skapar en god struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De följer upp

 • De ser till att följa upp processerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

 • De arbetar noga med att förebygga risker och deltar i forskningsprojekt.

 • De låter ett hälsofrämjande ledarskap ta en självklar plats i ledarskapsutbildningen.

 • Deras medarbetarundersökningar visar på nöjda medarbetare som känner sig delaktiga och engagerade. Deras höga medarbetarengagemang präglar även kontakten med kunderna.

De främjar lärande och ledarskap

 • De främjar ett nära och coachande ledarskap.

 • De utvecklar cheferna i hållbart ledarskap och ger ledarna verktyg och stöd.

 • De lägger stort fokus på utbildning och livslångt lärande.

De ger ansvar och befogenheter

 • De uppmuntrar medarbetarna och erbjuder dem goda förutsättningar för att ta eget ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa.

 • De erbjuder sina medarbetare livsstilskurser och egna träningsanläggningar liksom inspiration och stöd till medarbetarnas hälsa.

De erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och flexibilitet

 • De erbjuder alla medarbetare många olika slags aktiviteter för att främja hållbar hälsa.

 • De erbjuder flexibla arbetstider, gemensamma träningsaktiviteter och företagshälsovård för att bidra till ett hållbart arbetsliv.

De bygger en hälsofrämjande och inkluerande kultur

 • De främjar en kultur som präglas av frihet med eget ansvar, balans i livet, inkludering och samhällsengagemang.

 • De arbetar aktivt med att få sina värderingar att bli en del av vardagen.

 • De arbetar aktivt genom till exempel inkluderingsråd och inkluderingsnätverk för att skapa en arbetsplats där allas olikheter främjas och tas i beaktning.

 • De främjar sammanhållning och samarbete över distrikts- och avdelningsgränser.

 • De uppmuntrar kontinuerligt reflektion och ser till att skapa innovativa sätt att starta diskussioner i ett öppet klimat.


Vilken organisation som är Sveriges friskaste presenteras den 17 maj.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN