Så håller du ett bra samtal


2018-09-06 - Oavsett typ av samtal är grunden densamma. Det handlar om att lyssna och ställa frågor. Åse Teiner, utbildare och samtalspartner inom organisations- och ledarskapsutveckling, ger sju goda råd.


1. Tänk igenom syftet. Börja med att tänka igenom vad samtalet ska leda fram till. Vem har initierat det och vad efterfrågas? Är det ett samtal som ger den andra stöd, råd eller handledning? Förbered och välj en bra miljö. Samtal i ett glasat rum kan till exempel vara mycket distraherande. Oftast är det bättre att lämna den ordinarie miljön, kanske ta en promenad. Men tänk på att det är bättre att samtalet blir av än att det förbereds för mycket.

2.Sätt upp ramarna. Starta samtalet genom att den som velat ha det berättar mer om varför. Bestäm ramarna utefter det. Ha gärna helt öppna kort. ”Jag tänker att det här


Åse Teiner. Foto: Elsa Frizell.

kommer att bli ett coachande samtal där jag kommer att ställa frågor och du kommer att tänka mycket själv. Hur låter det för dig?” Risken finns annars att man har helt olika förväntningar. Kanske önskar sig den andra personen några korta råd medan hen i stället får coachande frågor.

3. Ställ frågor. Frågor som börjar med vad, var, när, vem,
hur och varför kallas öppna och ger oftast mer utvecklande svar än frågor som kan besvaras med ett enkelt ja eller nej. Tänk på att syftet med frågorna är att hjälpa personen att se saker ur flera perspektiv, att tänka nytt och utvecklas så att hen klarar av situationen bättre nästa gång.

4.Lyssna. Det kraftfullaste i samtalet är lyssnandet. Genom lyssnadet bekräftar du att det den andra säger är viktigt och i förlängningen att hen är viktig. När du lyssnar måste den andra formulera sina tankar begripligt för dig men också för sig själv. Bekräfta att du är med på tåget genom nickande och hummanden.

5. Håll i tråden. Det är du som håller i samtalet som också har ansvaret att ni håller er inom de överenskomna ramarna. Men var samtidigt lyhörd, ibland kan det vara stick­spåren som är det viktiga. Om du själv tappar koncentrationen, fokusera igen och säg ”du jag tappade bort mig, kan du berätta igen?”

6. Sammanfatta. Det är viktigt att du har förstått rätt men det handlar också om att bekräfta att du faktiskt lyssnat. Du kan också be den du pratar med att själv sammanfatta. Med en sammanfattning blir det också lättare att se om samtalet tar er åt rätt håll.

7. Följ upp. Bestäm tillsammans på vilket sätt och när samtalet ska följas upp. Det kan handla om att ses igen, ett telefonsamtal eller ett mejl. Att följa upp är ett bra sätt att ta tillvara lärande som ofta sker under samtal till exempel genom att fråga ”vad kommer du att göra annorlunda nästa gång?”. •

Tänk på

• Se samtalet som något du ger till den andra. Det du själv får är en bonus.
• Skratta och kul, seriöst behöver inte betyda tråkigt.
• Ett lyckat samtal behöver inte vara ett som bara flyter på hela tiden. Man kan mycket väl köra fast. Prata om det! ”Det känns som om vi kör fast nu, ska vi ta en kaffe…”
• Att lyssna, nicka och humma är inte samma sak som att hålla med. Du kan fortfarande ha dina egna åsikter och värderingar men de behöver inte påverka dig eller den andra i samtalet.

Trycka på knappen-fraser när ni kör fast

”Berätta mer! ”
”Vad har hänt sedan sist? ”
”Hur ser det ut i dag? ”
” Hur vill du att det ska kännas när det är klart?”
”Om du inte gör någonting – vad händer då? ”
” Vad skulle vara ett roligt sätt att göra detta på? ”
” Om inga begränsningar fanns, hur skulle du göra då? ”

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9