Så kan hr driva hållbarhetsarbetet


2019-05-06 - Allt oftare landar ansvaret för hållbarhet på hr:s bord. Här har vi samlat råden för dig som hr-expert för att kunna lyfta, driva och göra skillnad i din organisations hållbarhetsarbete.

Det viktigaste är att själva affären ­eller verksamheten är hållbar, annars riskerar man att ägna sig åt greenwash, alltså att man stryker ett lager hållbarhetsglans över företagets kommunikation men missar att verkligen leva och agera hållbart.

– För att lyckas så behöver man integrera hållbarhetsarbetet i affärsstrategin. Det räcker inte med en separat hållbarhetsstrategi. Själva affärsstrategin måste vara hållbar, och ambitionen behöver vara överenskommen i ledningen, säger Åsa Brunzell som är hr- och hållbarhetsdirektör på Stadium.


Åsa Brunzell, Stadium.

Med hållbarhet menas både miljömässiga, sociala och ekonomiska ­aspekter. Att göra ett så litet klimat­avtryck som möjligt, ta hänsyn till ­psykosocial och fysisk hälsa och värna om rättvisa och jämlikhet liksom att inte leva på bekostnad av morgon­dagen.

Tyngdpunkten i hållbarhetsarbetet kan se olika ut beroende på bransch. För ett företag i modebranschen är det till exempel viktigt att minimera ­resursanvändning och skadliga utsläpp. För ett mediebolag som producerar tryckt material, till exempel tidningar, behöver själva produktionen påverka miljö och människor så lite som möjligt. Att sopsortera och skänka pengar till välgörande ändamål är alltså inte ett tillräckligt omfattande hållbarhetsarbete, även om det är delar av det.

– Hållbarhet ska genomsyra allt före- taget gör, säger Karin Koritz Russberg som är hr- och hållbarhetsdirektör på Semcon.

Att ansvaret för hr och hållbarhet kopplas samman i hennes organisation är självklart.

– Vi är ett tjänsteföretag som säljer kompetens och engagemang. Det börjar i att våra medarbetare är hållbara, friska och mår bra. Och att alltid ha med en hållbarhetsaspekt i alla våra projekt som vi är delaktiga i.

Alla organisationer kan och bör jobba med hållbarhet, oavsett storlek. Stora bolag har krav på sig att ta fram en årlig hållbarhetsrapport. För mindre företag kan hållbarhetsarbetet ­i stället lyftas fram på hemsidan eller i andra kanaler.

Hr kan bidra till hållbarhetsarbetet med att skapa en intern dialog, lyfta in hållbarhet i företagets vision och att bygga in hållbarhetsaspekter i värdegrunden. Uppgiften är att skapa förutsättningar för hållbara organisationer och individer.

– Vi behöver medvetandegöra våra medarbetare och kunder om allt gott vi gör och hur det bidrar till att göra världen lite bättre, säger Karin Koritz Russberg.

Ett verktyg i hållbarhetsarbetet är att ta fram en hållbarhetspolicy. En ­sådan visar vilka ambitioner verksamheten har på hållbarhetsområdet. Det finns ingen given norm för hur den ska se ut, men den bör beskriva hållbarhetsaspekter i affärsprocessens olika delar, hur organisationen ska arbeta för att förebygga risker och hantera uppkomna problem.

Det finns också flera standarder att bygga hållbarhetsarbetet kring. Den vägledande standarden för socialt ­ansvarstagande, ISO 26000, definierar sju ansvarsprinciper som företag ska arbeta efter: ansvar, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenternas intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för internationella uppförandenormer samt ­respekt för de mänskliga rättigheterna.

I övrigt finns inte så många färdiga strukturer att hålla sig till, eftersom hållbarhet fortfarande är relativt otrampad mark, enligt de hr- och ­hållbarhetsexperter vi pratat med. De hade gärna sett ett tydligare ramverk för att underlätta arbetet, liksom ett enklare sätt att till exempel jämföra företags koldioxidavtryck.

– Som det ser ut nu kan det vara svårt att jämföra potentiella arbets­givares hållbarhetsarbete, säger Karin Koritz Russberg.

Tydligare jämförelsemått hade ­varit värdefulla i ljuset av att dagens och morgondagens medarbetare skattar hållbarhet högt, vilket flera undersökningar och rapporter visar, bland annat Deloitte Millennial Survey 2018.


Lisa Wiklund, Innerwell Consulting.

– Framför allt unga arbetssökande efterfrågar i dag en hållbarhetsstrategi hos sina blivande arbetsgivare. Man vill känna att man bidrar till ett hållbart samhälle genom att jobba för en arbetsgivare som tar ansvar, säger Lisa Wiklund, senior hr-konsult som kombinerar rollen som csr-ansvarig med personalchefsrollen på Innerwell Consulting.

Oavsett hur man väljer att arbeta med hållbarhet är det viktigaste att man gör det.

– Vi är inte perfekta, men vi jobbar på det. Vi har kommit långt och det är vi stolta över. Men vi är inte nöjda än, säger Åsa Brunzell.

JENNIE JENSEN

Standarder och riktlinjer för hållbarhetsarbetet

Här är några av de standarder och riktlinjer som kan följas: ISO 26000, ISO 14001, ISO 26000, FR 2000, Sveriges miljökvalitetsmål, IRIS, UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Global Reporting Initiative.

Områden att arbeta med är till exempel miljö, sociala förhållanden, personal, motverkande av korruption samt respekt för mänskliga rättigheter.

Testa hur hållbara ni är

Organisationen Företagarna har ett enkelt test där du kan ta tempen på hur hållbara ni är. Sök på ”Företagarna” och ”Testa hur hållbart ditt företag är”.

Experternas tips

https://www.personalledarskap.se/nyheter/12-rad-fran-hr-och-hallbarhetsexperterna/35296.pl


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN