Så kan hr göra organisationen

mer innovativ


2018-10-09 - Innovation är inget som händer av sig själv. Forskaren och författaren till Personalvetenskapliga perspektiv på innovation Leif Denti ger här sex områden som är viktiga att fokusera på.


Rekrytera för innovation

Se till att leta efter de kompetenser som möter framtidens krav. Rekryteringen måste utgå ifrån vilken marknad organisationen kommer att vilja vara på om fem till tio år.

Fokusera på kompetensbaserade intervjuer, arbetsprover och assessment center hellre än personlighetstest.

Behåll den innovativa medarbetaren

Ge handlingsutrymme och utrymme för experimentering. Tolerera att denna person kanske kommer att vara obekväm. Belöna ambition hellre än resultat.

Ge utmanande och svåra arbetsuppgifter så att personen utvecklas på jobbet.

Visa hur alla delar ett gemensamt öde och visa hur alla bidrar till det ­gemensamma målet.

Var noggrann med belöningssystem, eftersom yttre belöningar riskerar att underminera den inre motivationen.

Led för innovation

Utveckla ledare med större tolerans för mångfald och förmåga att få ihop olika kompetenser i en grupp. Ledaren är bra på att skapa struktur och riktlinjer för hur man kan prata och samarbeta i projektgruppen. Om gruppen inte består av många olika kompetenser är den innovativa ledaren bra på att föra in ny information till gruppen så att den diskuterar nya saker och idéer.

Innovationsledare behöver ha kompetens i hur grupper tänker kreativt och hur man kan leda den processen. Här finns mycket missuppfattningar. Ett klassiskt fel är att fråga om det är någon som har en idé när det är så att den kreativa processen behöver börja med research och att undersöka utmaningen.

Innovativa projekt är osäkra, ingen vet vart man är på väg. Bra innovationsledare kan hålla riktningen och hålla gruppen på spåret så att osäkerheten inte skapar för mycket ångest.

Organisera fram innovation

Skapa tid för framtiden. Se över ­arbetsbeskrivningar och se till att medarbetaren har tid för idéarbete. Hur kan innovation bakas in? Det handlar om att frigöra tid för aktiviteter som stärker företagets värde i framtiden. Det finns studier som visar att en bra fördelning kan vara att lägga 93 procent av arbetstiden till det dagliga operativa arbetet och ungefär 7 procent på framtiden.

Bygg upp pipelines för innovation. Hur kan man skicka in idéer, hur startar man upp innovationsprojekt? Håll trösklarna låga! Det måste vara enkelt att skicka in idéer. Att skriva en halv A4 sida ska räcka. Därefter kan man ställa högre krav, där man också till­delar tid för att utveckla idén. Skräckexempel är manualer till innovationsprocessen på 50–100 sidor eller där idéerna är tvungna att vara färdiga business case. Hur idéerna sedan ­bedöms måste vara fullständigt transparent.

Ha en tydlig strategi

Var tydlig och konkret med före­tagets strategi. Vad är det för framtid vi ska gå mot? Få alla att förstå vad deras bidrag till visionerna är. En tydlig vision gör det lättare att komma med idéer och lättare att ta beslut om vilka idéer som det ska jobbas vidare på.

Berätta tydligt för var och en vilken framtid de ska bidra till. Ericsson har till exempel olika teman inom vilka ingenjörerna ger idéer.

Jobba med en innovativ kultur

Den innovativa kulturen kommer på köpet om man har en struktur för innovation. En viktig kulturfråga är att undanröja dramatiken kring att ha fel. Inför misslyckandemässor, ”fuckup-fridays” och låt vd berätta om sitt ­senaste misstag.

Tänd tusen eldar. Ledningen är med på att vi vet att 20–30 procent av projekten inte kommer att leda ­någonstans, men vi tänder ändå alla eldarna.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN