Så tar du plats i styrelsen


2021-06-08 - JUST NU. Bara fyra procent av hr-cheferna i Sveriges största bolag sitter i en styrelse, trots att hr har mycket att bidra med. En som tagit styrelseuppdrag och vill uppmuntra fler att göra det är Hanna Bergfäldt, hr-chef på Elgiganten.


Det finns många styrelsefrågor där hr-experter kan göra skillnad. Foto: Dane Deaner, Unsplash.

Det finns många styrelsefrågor med tydlig koppling till hr. Ledarskap, kompetensförsörjning, lärande, kultur och hållbarhet är bara några av dem. Det är dock få organisationer som tar vara på kunskapen och erfareheten från hr-experterna. Bara fyra procent av hr-cheferna i Sveriges 533 största företag har eller har haft styrelseuppdrag, visar en undersökning från Exparang och Merit 500.

Hanna Bergfäldt är Head of HR and People Development på Elgiganten. Dessutom är hon styrelseledamot i den entreprenörsledda tandläkarkedjan My Dentist. Deras mål är att bli Sveriges mest rekommenderade tandvård, både för kunder och för tandvårdspersonal.
— Där har man sett ett behov av hr-kompetens i styrelsen. Det är roligt, insiktsfullt och hedrande, säger Hanna Bergfäldt.


Hanna Bergfäldt är Head of HR and People Development på Elgiganten. Dessutom är hon styrelseledamot i den entreprenörsledda tandläkarkedjan My Dentist. Inblicken i andra verksamheter än den man är anställd i tycker Hanna Bergfäldt ger mycket gott. ? Du får influenser som berikar ditt vanliga jobb och chans att knyta kontakter över gränser. Foto: Pressbild.

I styrelseuppdraget blir det naturligt att Hanna Bergfäldt särskilt bidrar med hr-perspektivet, men hon vill samtidigt poängtera att i styrelsen måste man gå in brett.
— Man måste lägga sig i och ställa frågor på flera områden. Jag upplever att jag kompletterar de andra med mitt perspektiv, de andra har andra styrkor och är jätteduktiga på sina delar. Jag kan bidra i de delar som jag har erfarenhet av.

Hon är glad över sitt uppdrag och uppmuntrar fler hr-experter att ta styrelseuppdrag.
— Det är så kul att komma in och ta del av andras erfarenhet. Ofta sitter personer från andra områden med som kompletterar ens egen vardagliga verksamhet. Att få deras perspektiv och att föra resonemang tillsammans är oerhört berikande, säger Hanna Bergfäldt.

Att vara med i en styrelse betyder att ta ansvar och det i kombination med att få chans att påverka, tilltalar Hanna Bergfäldt.
— Det är så spännande att få del av en verksamhet som ska någonstans och påverka riktningen på den resan. Att få tillföra sitt perspektiv. Det roligaste är att få ta del av andras resonemang och att få insyn i hur andra arbetar.

Inblicken i andra verksamheter än den man är anställd i tycker Hanna Bergfäldt ger mycket gott.
— Du får influenser som berikar ditt vanliga jobb och chans att knyta kontakter över gränser.

Har man redan ett krävande arbete kan ett styrelseuppdrag kännas svårt att hinna och orka med, men Hanna Bergfäldt vill gärna se saken i ett annat ljus.
— Styrelseuppdraget genererar energi som spiller över på anställningen. Det tar tid men ger insikter och energi. Även om jag får lägga tid på kvällar och helger så tycker jag det är så värt och berikande.

För att lyckas kombinera styrelseuppdrag med arbetet så tipsar Hanna Bergfäldt om att förankra noga med arbetsgivaren man arbetar för och komma överens om att exempelvis kunna ta ledigt någon dag vid behov för att fullfölja styrelseuppdraget.

Hanna Bergfäldt fick sitt styrelseuppdrag via rekommendation och en slags anställningsprocedur. Hennes råd till dig som vill ha styrelseuppdrag är att anmäla sig till en styrelseutbildning.
— Jag gick Styrelseakademins utbildning. Där fick jag kött på benen. Det skapar trygghet och genom deras certifiering får man möjlighet till kontakter som kan leda till styrelseuppdrag.

Nästa råd är att läsa på och ställa frågor.
— Alla har inte samma kompetens som du, så se det som du kan bidra med. Skapa dig en bild över företaget och var de är men också vart de vill på sikt. Ta möjligheten! Hr behövs ännu mer i styrelser framöver om företag ska kunna lyckas.

Till sist citerar Hanna Bergfäldt en okänd upphovsman eller -kvinna som beskrivit styrelseuppdraget som ”Nose in, fingers out”.
— Var nyfiken och ställ frågor och följ upp, men ha fingrarna utanför syltburken!

JENNIE JENSEN

Läs mer:

Lack of HR competence in Company Board- Sweden | Merit 500


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN