Samverkansgruppen: Vi gav varandra draghjälp


2019-11-05 - När Eberspächer storvarslade togs snabbt ett beslut. Den här situationen skulle inte leda till arbetslöshet och kompetensförlust i regionen. En samverkansgrupp såg dagens ljus.

Inom några dagar efter att beskedet kom om den stora neddragningen på Eberspächer kallade Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköpings kommun, in aktörer till en samverkansgrupp. I samverkansgruppen ­ingick representanter från Eberspächer, Nyköpings kommun och grannkommunen Oxelösund, Campus ­Nyköping, omställningsorganisationerna TSL och TRR och arbetsförmedlingen med flera. Dessutom fanns ytterligare aktörer, till exempel Almi, Nyföretagarcentrum och Handelskammaren som hölls informerade men som inte var med på samverkansgruppens möten.

Utgångspunkten var att ingen skulle behöva bli arbetslös och att behålla kompetens i närområdet. Dessutom skulle samverkansgruppen effektivisera omställningsprocessen. Mötena hölls till en början veckovis, sedan varannan och med tiden var tredje vecka.

– Mycket av vinningen med upplägget var att dela och synkronisera information med varandra. I stället för att alla aktörer körde i gång med sina processer kunde vi jobba synkroniserat och ge varandra draghjälp. Vi jobbade ju nära varandra, även om alla gjorde sin grej, säger Maria Karlsson.

Samverkansgruppen enades om ett antal aktiviteter som skulle stärka de två spåren: att undvika arbetslöshet och behålla kompetens i närområdet. En sådan aktivitet var bland annat att bjuda in det lokala näringslivet till informationsmöten. Där fick de veta hur läget på Eberspächer såg ut och vilka möjligheter som öppnades för dem att ta tillvara den kompetens som nu skulle friställas.

– De som lämnar Eberspächer med sin erfarenhet, som till exempel att jobba med lean och säkerhet, kommer att kunna berika andra företag med sin kompetens. Det gör det möjligt för det företaget att växa och på sikt ge chans till jobb för ännu fler. Vi har sett sådana exempel här i regionen tidigare, säger Maria Karlsson.

Andra aktiviteter var arbetsmarknadsdagar på plats hos Eberspächer. En öppen arbetsmarknadsdag där arbets­givare som hade jobb att erbjuda fanns på plats för att ­informera och knyta kontakter. Scania hade en särskild dag. De har ett stort rekryteringsbehov och såg Eberspächers varsel som en möjlighet att få tillgång till rätt kompetens. Nyköping ligger geografiskt ungefär en timmes resväg från Stockholm och många pendlar dit eller till Södertälje norrut, men även söderut, till Norrköping eller Linköping.

Maria Karlsson bekräftar att en sådan här situation blir en balansgång. Det varslande företaget behöver ju ha kvar sina medarbetare så länge produktionen är i gång. Samtidigt ska man marknadsföra dem till konkurrenterna. Att man från Eberspächers sida varit öppna med hur situationen sett ut tror hon har bidragit till att denna balansgång har fungerat relativt väl.

– När de började släppa medarbetarna, så var det väldigt många som hade fått jobb redan innan de fick gå. Det har varit bra att vi har pratat vid upprepade tillfällen med vårt näringsliv om att hur tråkigt det här varslet än är, så skapar det också möjligheter. Vi bestämde oss tidigt för att vända det här till något positivt och gå starkare ur det än när vi gick in i processen.

Det är inte första gången regionen har drabbats av ett stort varsel. Därför fanns det erfarenheter att dra nytta av. Till exempel kring hur man löser oro kring privatekonomin vid ett varsel.

– När vi hade ett stort varsel i Katrineholm så var Sörmlands Sparbank involverade och kom in med bra information till de drabbade. När man blir varslad så blir man orolig för sin privatekonomi. Det var nyttigt för dem som drabbades då att få en genomgång av sin bank kring hur man kan lösa den biten.

Samverkansarbetet beskriver Maria Karlsson som positivt men bitvis tufft.

– Alla kan ju relatera till den situation som de här personerna befann sig i. Jag är verkligen stolt över att alla gick in så prestigelöst och transparent i det här samarbetet. Vi var verkligen ett team. Jag upplevde att det var öppet och bjussigt och det är stärkande.

För Maria Karlsson personligen har den här erfarenheten gjort att hon reflekterat kring omställningsprocesser som sådana.

– Många omställningsinsatser och medel är kopplade till arbetslösa personer. Jag vill ju inte att någon ska bli arbetslös, jag vill göra insatserna innan någon blir varslad.

Det som hände på Eberspächer har blivit en väckarklocka för Maria Karlsson – att ligga i framkant för kommande utmaningar.

– Vi kan alla bli bättre på att ta fram kikaren och spana. Omställningar hör till och då behöver vi vara bättre på att hantera dem.

JENNIE JENSEN


Vid två tillfällen bjöd Eberspächer in konkurrerande arbetsgivare på arbetsmarknadsdagar. I personalmatsalen möttes arbetsgivare som sökte nya medarbetare och anställda på Eberspächer som skulle sluta. Foto: Nyköpings kommun.

Konkurrerande arbetsgivare höll arbetsmarknadsdagar hos Eberspächer

Två arbetsmarknadsdagar hölls på Eberspächer under våren. Den ena hölls av Scania, den andra av kommunen och där deltog 25 arbets­givare. Bland de intresserade fanns både de som varslats, de som har jobben kvar och även sådana som funderar på att ta ett nytt steg i livet.

Turnmill med verksamhet i Jön­åker och Finspång var ett av företagen på plats. De sökte minst 3-4 CNC-operatörer som kan jobba självständigt med fräsning, svetsning och svarvning.

Liknande behov har Vrena Mekaniska som ständigt söker personal. Även Studsvik fanns bland de lokala representanterna. Bemanningsföretaget TNG var på plats för att skanna av möjliga synergier mellan kompetenser och behov på olika marknader i Sverige.

Samma läge har Toyota Material Handling från Mjölby som främst ­söker tjänstemän inom forskning och utveckling, som ingenjörer och projektledare.

SSAB och Trafikverket lockade också med öppningar på underhållssidan, inköpare och logistiker. All ­planering av dagen skedde i sam­verkan med Eberspächer.

Läs mer:

Del 1: De slöt upp när storvarslet slog ner

Del 3: IF Metall Sörmland: "I de här lägena är man sig själv närmast"


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN