Sluta leta syndabockar 


2019-02-28 - Om man vill ge bästa förutsättningar för innovation i ett klimat där människor trivs, måste det vara okej att begå misstag - utan syndabockstänkande, det menar ledarutvecklaren Eduard von Busch.

Eduard von Busch, ledarutvecklare med en bakgrund inom marinen, vill lyfta fram något som kallas no blame-kultur.

Berätta vad det är?

– No blame-kultur är ett förhållningssätt till organisationer och verksamheter genom att främst se till vad och hur som ska genomföras samt förbättras. Ifall något går fel leta efter varför det gör det enligt devisen "förklara händelser, inte människor och försvara människor - inte händelser". Att bygga upp sina medarbetare till att nå medskapande - det handlar inte om ifall du har rätt eller fel som chef, utan om att du skapar en kultur för kreativitet och initiativ som ledare. Att göra någon annan stor är större än att själv vara störst. Det vill säga att få varandra att växa och detta i harmoni med organisation och resultat.


Eduard von Busch. Foto: Military Work.
Tanken om att se vad som gick fel istället för vem som gjorde fel kommer från flygvapnet. Vad är bakgrunden till det?

– Den delen jag tar avstamp i har sina rötter i flygvapnet som hade en utbredd machokultur gällande ledarskap på 1960-talet, där flygutbildningen gick ut på att sålla agnarna från vetet. Att du tålde kallt stål, var av det rätta virket etcetera. Det fick till följd att man inte vågade erkänna fel och brister, vilket följaktligen ledde till många olyckor - även med dödlig utgång. Jag har senare även stött på en bakgrund till detta från kärnkraftssektorn, där det finns system för att rapportera fel och där ingen skulle straffas för detta -utan att man istället skulle lära sig av det.

Vilka riskfaktorer ser du som kan skapa arbetsplatskulturer där människorna börjar skylla på varandra?

– Jag vet att risken med mentalitet likt blame game, dolkstötar, att bara skydda sin egen rygg etcetera som får gro samt även utvecklas på bekostnad av helhetssynen, är direkt skadlig för verksamheten. Att individer kan sitta och hålla inne på information bara för att framstå i bättre dager än andra till exempel. Att skylla över misstag på andra avdelningar är väldigt vanligt samt att såväl medskapande uteblir som att totala resultat till och med retarderar.

På vilket sätt kan hr-experter arbeta konkret med att skapa en kultur utan syndabockstänkande?

– Det är viktigt att hr är nära synkade med linjeorganisationen och delar och driver sin del i bilden kring no blame-kultur. En särskild punkt är digitalisering inom organisationer, som ger hr en mycket viktig roll kring att speciellt successionsplanering genomförs. Att kompetensförstärkning och utbildning sker i balans mellan individ och verksamhet. Att uppföljning på individnivå finns och genomförs. Talanger behålls genom att de får utvecklas och känner att det finns en plan för dem. Att ingen blir bortglömd helt enkelt.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN