Stötta återvändarna - särskilt kvinnorna


2021-05-25 - INKLUDERING. Frånvaro från arbetet kan ge självförtroendet en törn. En färsk brittisk undersökning visar att kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Arbetsgivare vinner på att göra mer för att välkomna medarbetare tillbaka, menar flera experter.


Det är vanligt att självförtroendet får sig en törn när man varit borta länge från jobbet. Och det är vanligare att kvinnor tvivlar mer på sig själva. Därför behöver arbetsgivare bli bättre på att välkomna tillbaka sina medarbetare, menar flera experter. Foto: Christina at wocintechchat.com/Unsplash.

37 procent av de som är frånvarande från jobbet länge känner en förlust av självförtroende och kvinnor drabbas nästan två gånger så ofta som män. Det visar en enkätstudie med 1 000 personer i Storbritannien utförd av Survation för Vodafone UK. Svarande är personer som varit frånvarande från jobbet i mer än ett år.

Undersökningen visar inte bara att självförtroendet hotas vid längre frånvaro utan även att kvinnor som varit borta möter mer motstånd när de väl är tillbaka.

Nästan hälften, 45 procent av kvinnorna anger omsorgsansvar som en utmaning vid återgången till arbetet, jämfört med 30 procent av männen.

31 procent av kvinnorna upplever utmaningar i att acklimatisera sig till arbetslivet igen, jämfört med 25 procent av männen.

Arbetsgivare som vill vara inkluderande behöver se till att göra mer för återvändande medarbetare, menar flera experter som People Management har talat med, bland andra Laura Farris från the Women and Work All-Party Parliamentary Group.

— Det är tydligt att vi kan se tydliga ekonomiska fördelar om vi ser till att stötta personer som tagit ett uppehåll i karriären, och särskilt kvinnor, tillbaka till arbetet. Det kan också förbättra organisationens personalomsättning och mångfald, säger hon till People Management.

Joe Levenson, kommunikationsdirektör för the Young Women’s Trust, tillägger att arbetsgivare som inte adresserar detta inte bara sviker kvinnor utan också ”misslyckas med att göra det bästa av talangfulla och hårt arbetande medarbetare”.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN