Svenska företag inte så digitaliserade inom hr


2019-01-29 - Svenska företag är inte så digitaliserade inom hr som de önskar vara. Det visar en undersökning som Edge HR genomfört på över 600 yrkesverksamma inom hr.

De processer som är mest digitaliserade idag är rekrytering och medarbetarundersökningar. Här finns det många färdiga system som många väljer att använda. De områden som respondenterna ser som viktigast att digitalisera i närtid är hantering av personaldata, onboarding och personalens kompetens för att kunna få en bra överblick. I studien var det 16 procent av hr som inte sitter i ledningsgruppen. I dessa företag svara man betydligt lägre på frågan om hur digitalt man arbetar med hr idag.

Sex procent av respondenterna har robotiserat eller använt AI för att effektivisera någon av företagets hr-processer. De hr -processer där man ser möjligheter med robotisering och AI är medarbetarundersökningar, lönekartläggningar och introduktion. Men 40 procent har svarat att de inte ser på vilket sätt ai kan förbättra arbetet.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN