Sveriges första hr-professur invigs 


2020-01-29 - Idag invigs Sveriges första professur i Human Resource Management vid Göteborgs universitet och Centrum för Global HRM. Här ska svensk hr-forskning samlas och hit ska organisationer kunna vända sig för expertis och kunskap inom exempelvis arbetsmiljö eller rekrytering.


Stefan Tengblad är Sveriges första professor i HRM.

Under hösten 2019 inrättade Göteborgs universitet en professur i ämnet Human Resource Management. Något liknande har inte funnits tidigare.

- Syftet är att utveckla forskningen inom HRM och jobba för att ett livaktigt Centrum för HRM. Det berättade Sveriges första professor i Human Resource Management, Stefan Tengblad, för Personal & Ledarskap i samband med att han tillträdde under hösten.

Förhoppningen är att professuren blir en nod av expertis som företag och organisationer kan höra av sig till när de behöver kunskap om senaste forskningen inom till exempel arbetsmiljö eller rekrytering.

Med professuren skapas en helhetsbild kring HRM som tidigare varit fragmenterad eftersom det bedrivs hr-forskning på många olika institutioner.

Ytterligare en förhoppning med professuren är att svensk forskning om HRM ska få ett större internationellt genomslag.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN