"Ta vara på medarbetarnas engagemang kring arbetsmiljö"


2020-01-08 - Nästan åtta av tio tycker att arbetsmiljöarbetet är viktigt på jobbet. Intresset är störst bland unga kvinnor. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning. - Om de allra flesta anställda har ett eget intresse är det också lättare för arbetsgivaren att driva de här frågorna, säger Greta Svensson, Arbetsmiljöverkets kommunikationschef.

Arbetsmiljöverket publicerade på måndagen undersökningen Arbetsmiljöattityder 2019. Attitydundersökningen har inte gjorts på flera år och aldrig tidigare i den här omfattningen: 5 000 slumpmässigt utvalda personer fick frågor kring arbetsmiljö. Och resultatet har överraskat Arbetsmiljöverket: Nästan åtta av tio anser att arbetsmiljöarbetet är viktigt.

– Det är väldigt positivt och ingenting som vi har tagit för givet. Det är en sak att vi som jobbar med arbetsmiljö, på myndigheten, inom hr, som chef eller som fackligt aktiv tycker det är viktigt. Men att det finns ett så stort generellt intresse för de här frågorna är väldigt glädjande, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.


Greta Svensson, Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmillöverket.

Nio av tio unga kvinnor, i åldern 20 till 34 år, ser arbetsmiljöarbetet som mycket viktigt. Hur ser du på det?

– Den här gruppen sticker ut och det är lite förvånande, spännande och intressant. Jag har haft en bild att ju äldre man blir och ju längre man varit ute i arbetslivet, desto större vikt fäster man vid arbetsmiljön. Den här siffran har överraskat.

Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbetet på något sätt. Vad tänker du kring det?

– Det är en uppmaning till arbetsgivaren att ta till vara på det här stora engagemanget. Det betyder att arbetsmiljöfrågorna är viktiga och att aktivt arbetsmiljöarbete spelar stor roll på arbetsplatserna. Arbetsgivare har ett ansvar för arbetsmiljön. Om de allra flesta anställda har ett eget intresse är det också lättare för arbetsgivaren att driva de här frågorna, det finns en grogrund för att få stöd från sina medarbetare.

JONNA SÖDERQVIST

Läs en längre version av artikeln på Arbetarskydd.se.

Så gjordes Arbetsmiljöattityder 2019

5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år fick möjlighet att svara på sex attitydfrågor och en kunskapsfråga.

Svarsfrekvensen var 38 procent, vilket motsvarar drygt 1 900 svenskar.

Gjordes under tiden 3 september till 15 oktober 2019.

Statistiska centralbyrån genomförde undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN