Tema: Arbetsbrist - begreppet som förvirrar


2020-04-06 - TEMA. Uppsägningar på grund av arbetsbrist är den vanligaste formen av uppsägningar. Men någon brist på jobb behöver det inte vara fråga om. Personal & Ledarskap har gett sig in i den snåriga juridiken kring arbetsbrist och förklarar varför företagsledningsrätten och arbetsledningsrätten står över rätten att ha jobbet kvar.

TEMA. Uppsägningar på grund av arbetsbrist är den vanligaste formen av uppsägningar. Men någon brist på jobb behöver det inte vara fråga om. Personal & Ledarskap har gett sig in i den snåriga juridiken kring arbetsbrist och förklarar varför företagsledningsrätten och arbetsledningsrätten står över rätten att ha jobbet kvar.

Artikel 1: Arbetsbrist - allt annat än personligt

Artikel 2: Ändring av anställningsavtal var arbetsbrist

Artikel 3: Vi börjar alltid med en kartläggning

Artikel 4: Kändes tufft att bli uppsagd

Artikel 5: Professorn: Klassisk turordning eroderas


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN