Tusen hr-kvinnor utsatta
för sexuella trakasserier


2018-03-21 - Hr-branschen har fått sitt eget #metoo. I Facebookgruppen #arbetsfel berättar tusen kvinnor om en arbetsmiljö där de utsätts för härskartekniker och sexuella trakasserier. Nästa steg är att hitta lösningar.


Foto: Janerik Henriksson/TT

Få hade trott att en liten hashtag skulle få så stort genomslag. Genom #metoo började kvinnor runt om i världen att förra året dela med sig av personliga berättelser om allt från taffliga raggningsförsök till grova våldtäkter. Vissa händelser rörde privatlivet, men många kretsade kring arbetsmiljön.

Kvinnor i den ena yrkeskategorin efter den andra delade med sig av sina historier.

Elin Lundqvist, som arbetat med hr-frågor i två år, tänkte att det vore intressant att ta reda på hur det såg ut i hennes bransch. I december förra året startade hon den slutna Facebookgruppen #arbetsfel, som i dag har cirka 1 000 medlemmar. Alla är kvinnor, eller definierar sig själva som ickebinära, och jobbar inom hr. Det krävs en rekommen-dation från någon i gruppen för att släppas in.

– Medlemmarna har berättat om en arbetsmiljö där de får nedsättande kommentarer och utsätts för sexuella trakasserier, säger Elin Lundqvist.

Att de som är experter på att skapa en god arbetsmiljö själva drabbas av en dålig är förstås lite ironiskt.

– Ibland kan man få intrycket av att vi som jobbar med hr glömmer bort vår egen arbetsmiljö, säger Elin Lundqvist.

I de flesta historier som delats i #arbetsfel har det varit män i chefsställning som betett sig illa, inte anställda som på grund av personliga problem haft kontakt med hr-avdelningen.

– Det jag personligen tycker är värst är den tystnadskultur som många berättar om. Kolleger som ser och hör vad som händer väljer att inte ta ställning. Det finns en stor rädsla för att den som säger ifrån ska drabbas av repressalier, säger Elin Lundqvist.

Maria – som vill vara anonym och egentligen heter något annat – är en av medlemmarna i #arbetsfel. Hon har jobbat med hr-frågor i drygt 20 år och arbetat i både statliga myndig-heter och börsnoterade företag.

– Grundproblemet är att det fort-farande finns manliga chefer som inte tar kvinnor på allvar. Eftersom hr är en kvinnodominerad bransch så kommer det här på köpet, säger hon.

Maria har många gånger utsatts för härskartekniker där manliga chefer ignorerat det hon sagt, himlat med ögonen eller till och med hånskrattat.

– Ibland har det varit omöjligt att bli tagen på allvar. Ofta har jag dock blivit lyssnad på till slut, men jag har behövt argumentera mig blå i ansiktet.

En gång gjorde hon och en manlig hr-kollega ett experiment. Först vände hon sig till en manlig chef i 60-årsåldern med en förfrågan i ett komplicerat personalärende. Hon fick nej. Dagen efter vände sig den manlige kollegan till samme chef med samma förfrågan. Han fick ja.

– Något år senare tafsade samme chef på mig under en personalfest. Jag gav honom en örfil och dagen efter berättade jag för en högre chef. Då fick han äntligen sparken.

Trots sina erfarenheter tycker Maria att utvecklingen går åt rätt håll.

– Delvis, men inte helt, är det här faktiskt en generationsfråga. Manliga 40-talister och 80-talister har helt olika syn på både könsroller och arbetsmiljö. Det ser jag varje dag, säger hon.

Hittills har #arbetsfel främst handlat om att samla berättelser och stötta varandra. Nästa steg är att diskutera vilka åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Målet är, säger Elin Lundqvist, att kunna presentera konkreta förslag.

– Vi som jobbar med hr blir ofta delaktiga i att lösa arbetsmiljöproblem. Samtidigt är det arbetsgivaren som har ansvaret. Men om det inte tas, vad ska hr göra då?

”Börja prata med varandra”

Richard Mårtensson, seniorkonsult på Human & Heart HR, som har lång erfarenhet av utredningar inom arbetsmiljö och kränkande särbehandling.

3 Frågor

1Hur ska hr-med-arbet-are för-bättra sin egen arbets-miljö?

– Redan på anställningsintervjun ska man fråga om hr är ett chefs- eller organisationsstöd. Om hr ska vara chefernas förlängda arm tycker jag inte att man ska ta jobbet. Men om hr i stället har ett uppdrag att jobba för orga-nisationens bästa blir arbetsmiljön med automatik bättre.

2Hur kan experter på arbetsmiljö glömma bort sin egen?

– Det är lite som att skomakarens barn har trasiga skor. Lösningen är att de som jobbar med hr måste börja prata med varandra om sådant här.

3 Hur ska hr-avdelningarna hantera vittnesmål av den -typen som framkommit i -#arbetsfel?

– Det är viktigt att anmälningar görs skriftligt och med namn. Anonyma anklagelser är förkastliga, för de går inte att försvara sig emot. Sedan är det bra om en utomstående expert utreder enligt en rättssäker metod, till -exempel norska Fakta-undersökning som är kvalitetssäkrad och liknar en polisiär förundersökning.

ANREAS UTTERSTRÖM


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5