Utredning om krisdeltid ska vara klar i februari


2019-01-14 - I början av 2018 tillsattes en utredning som ska ta fram en modell för ?stöd vid korttidsarbete?. IF ­Metalls tidigare förbundsordförande Anders Ferbe ­leder utredningen som ska vara klar i februari.

Tanken är att anställda under en kortare period ska kunna gå ner i arbetstid i stället för att bli uppsagda, och den frigjorda tiden ska kunna användas till utbildning.

Det statliga stödet ska enligt förslaget betalas ut under sex månader till företag som på grund av tillfälliga, men allvarliga, ekonomiska svårigheter behöver införa korttids­arbete.

Systemet liknar ett system som redan används i Tyskland.

– Tyskland har sedan 1920-talet haft ett system för att företagen kan gå ner på kortare tid utan att behöva sparka människor, där staten ­bidrar med en del av kostnaden. Det är en del i den tyska arbetsmarknadsmodellen, säger Anders Ferbe.

Varför ska gränsen för korttidsarbetet vara just sex månader?

– Vår bedömning baserar sig på diskussioner med företag och näringslivet, men också på de faktiska talen från finanskrisen. Vid tillfälliga problem på ett företag rör det sig ofta om någonstans mellan fyra till sex månader. Om det varar längre handlar det oftast om strukturella ­problem. Om det blir en oerhört dramatisk kris, en djup konjunkturnedgång, kan det korttidsstöd som redan finns i lag­stiftningen aktiveras.

– Det handlar om att jämna ut skillnader mellan hur det ser ut i Sverige och i resten av Europa. Om systemet sätts i sjön är det väldigt lätthanterligt. Det går fort för företagen att ansöka om stödet. Och grunden bygger på att parterna träffar kollektivavtal i frågan, då stärks deras roll.

– I direktiven ligger också att undersöka om det går att kombinera ett system med korttidsarbete med validering och kompetenshöjande insatser. Det arbetet har just ­påbörjats.

Slutbetänkandet skulle ursprungligen lämnas in i dec­ember, men utredaren har nu begärt att få fram till februari 2019 för att hinna slutföra alla delar.

Intervjun med Anders Ferbe har tidigare publicerats i Lag & Avtal.

LENA GUNNARS

Läs också:

Jobba proaktivt och undvik uppsägningar

"Ta det inte personligt"

Kostsamt att skära ned på fel sätt

I en kris ställs hr-arbetet på sin spets


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN