"Våldet normaliseras inom hemtjänsten"


2018-06-04 - Hemtjänsten verkar inom strukturer som kan bidra till att normalisera hot och våld, enligt forskaren Annette Thörnquist. – Det finns mycket som motverkar ett bra arbets­miljö­arbete.


I rapporten Lite får man tåla – eller? Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten utreder Annette Thörnquist ­utvecklingen av arbetsmiljö­arbetet, av äldre­omsorgen och av arbetsmarknaden. Hon uppfattar att utgångs­läget för ett bra arbetsmiljöarbete är problematiskt: omdisponeringarna av äldrevårdens resurser, där allt fler vårdas i hemmet, har ökat kraven på hemtjänsten.

– Hur man hanterar risk för hot och våld är så kopplat till hur man organiserar arbets­miljö­arbetet i stort. Det finns många chefer som tar de här frågorna på allvar, men särskilt i små serviceföretag kan det saknas arbetsmiljörutiner för när någon rapporterar att en brukare har kränkt sexuellt eller varit våldsam, säger Annette Thörnquist.

Många som utsätts avstår från att anmäla, och det finns risker för ett ökande mörkertal. Ansvaret läggs på individen att hantera risker och konsekvenser, att man ser det som en del av jobbet.

– Jag vill särskilt betona att lösningar som innebär att utsatt personal förflyttas bidrar till normalisering. Man angriper inte själva problemet, och det upprätthåller en föreställning om att ”lite får man tåla”, säger Annette Thörnquist.

Till det bidrar också allt som gör det svårare att anmäla: ökningen av osäkra anställningsformer, avsaknad av utbildning, stress, och en arbetssituation med få kontakter med chefer och kolleger.

– Man ska integrera förebyggande åtgärder mot hot, våld och kränkande beteende på ett systematiskt sätt i arbetet. Det ska finnas tydliga regler och ett system för rapportering av incidenter. Satsa på att våga prata om det, att informera anställda och att vara lyhörd på alla chefsnivåer. Särskilt tillfälligt anställda undviker att berätta av rädsla för att visa sig svaga.

MARIKA SIVERTSSON


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN