"Vi hade inte gjort hemläxan"


2018-01-22 - I mars 2014 intervjuades Värmdö kommuns huvudskyddsombud Katarina Magnusson i TV4:s Nyheterna. Hon berättade om medarbetare som grät på grund av flytten till ett aktivitetsbaserat kontor. Hon är fortfarande kritisk. Men förändringarna mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt fortsätter, även om kommunen har tagit till sig av kritiken.


– Problemet är att du måste vara här tidigt på morgonen för att få en bra plats och det går inte om du måste lämna barn eller har ett möte. Det uppstår en frustration, säger Katarina Magnusson.

Hon ser ett problem i att göra två stora förändringar samtidigt. För det är inte bara beläggningsgraden som ska öka, den är redan hög, utan kommunen gör samtidigt ett stort teknikskifte.

Katarina Magnusson säger att medarbetarna inte blandar sig över avdelningarna utan sätter sig med sina arbetskamrater.

– Det är mycket muntlig information som man missar om man inte sitter tillsammans. Och man mejlar inte varandra för att fråga hur helgen varit. Det finns inte heller plats för sådana som har svårt med koncentrationen, säger hon.

Magnus Brattgård, chef för serviceavdelningen på kommunen, tycker att lösningen fungerade för fem år sedan då de var färre medarbetare. Nu är de fler och då måste man utveckla nya lösningar.

– 2012 när vi började införa delvis aktivitetsbaserade flexkontor hade vi inte gjort hemläxan. Nu tar vi ett nytt steg. Vi inför bättre ventilation och prioriterar bland annat fler samtalsrum samt bättre arkiv och it-lösningar. Vi har samlat erfarenheter och synpunkter under våren, säger han.

I slutet av november fattade kommunstyrelsen beslut om att låta utreda förutsättningarna för hur en ombyggnad av kontoret för omsorgs- och välfärdssektorn ska utformas.

– Det är väldigt viktigt att jobba med sina lokaler. Det gäller att få ut det mest kreativa och produktiva ur miljön och inte stirra sig blind på huvuden per kvadratmeter. För att lyckas måste man förstå att behoven är olika, jobba med rumsavskiljare, resursrum, telefonrum och pausrum.

Målet är att ha skrivbord för 85 procent av medarbetarna. I dag ligger beläggningen på runt 60 procent. Magnus Brattgård tycker att det är viktigt att mäta beläggning och att man pratar om spelregler för arbetsplatsen på arbetsplatsträffarna.

NINNI DICKSON


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN