Vi kan driva vår egen valkampanj varje dag


2018-09-25 - Övervinn politik-tabut. Den politiska diskussionen behöver finnas på arbetsplatserna. Det tycker vår krönikör Galaxia Wallin som lyfter #metoo som ett gott exempel.


KRÖNIKÖREN. På arbetsplatsen anses det klokt att undvika diskussioner om ämnen som religion och politik. De anses vara känsliga, kan leda raka vägen till konflikter eller irritation mellan ­arbetskolleger.

Ekvationen är tydlig och klar. Ledarna och personalen ska helt enkelt enas kring företagets mål, policy och vision. Utöver företagets utveckling får var och en sedan fokusera på sin personliga utveckling och karriär. Men är det verkligen en sådan utveckling vi strävar efter på våra arbetsplatser? Ska det ­vara helt fritt från politik där?

Politiken handlar till stor del om vårt arbetsliv. Nya regler och lagar stiftas om antalet arbetstimmar, avtal, arbetsmiljöfrågor och hur länge vi ska jobba innan vi går i pension. Så om politik påverkar våra liv i grunden – varför får vi inte diskutera den så som den diskuterar oss?

Men finns det då inte en risk för konflikter på jobbet om vi pratar politik? Jo, den risken finns. Men inte för att vi pratar politik, utan för att vi pratar om politikerna. I det här fallet låter vi oss luras av det politiska rävspel som vi får ta del av i vissa program och nyhetssändningar. De har en konfliktorienterad och problematiserande synvinkel, alltså det som media brukar fokusera på. Detta spel bör vara ointressant och irrelevant på våra arbetsplatser.

Jag menar alltså att partipolitiken bör vara en privatangelägenhet så länge vi inte själva är ­politiker. På arbetsmarknaden ska vi ha möjlig­het att diskutera sakfrågorna och det vi vill uppnå. Oavsett vilket politiskt parti var och en av oss röstar på, så strävar vi alla i princip efter ett bättre samhälle. I det ingår ett utvecklande och säkert arbetsliv, liksom fungerande vård, välfärd och säkerhet. Men hur kan vi då gå till ­väga? Måste vi avsätta tid och resurser för politisk ­debatt på arbetsplatsen?

Nej, inget sådant behövs. Det räcker med att våga ifrågasätta påståendet att politik är för känsligt och riskabelt att diskutera. Vi behöver modernisera våra arbetstraditioner, vara mer öppna och våga övervinna politik-tabut.

Varför är det då så viktigt att prata politik? På våra arbetsplatser brukar vi upptäcka och uppleva en rad olika problem och utmaningar. Problemen kan vara branschspecifika eller av mer allmän karaktär. Som sexuella trakasserier och andra jämställdhetsfrågor som har sin grund i stora samhällsproblem.

#Metoo har visat hur friskt och viktigt det är att diskutera på arbetsplatserna. Flera företag tittar i dag med nya glasögon på sin jämställdhets­policy och siktar på att införa konkreta förändringar. Till och med politikerna själva hade liknande problem på jobbet, men ingen agerade innan kvinnor från mängder av branscher uppmärksammade problemet. #Metoo är i dag en politisk fråga som flera politiker placerat högst upp på agendan. Det gäller helt enkelt att hitta din arbetsplats #metoo, och prata öppet om det.

Avslutningsvis vill jag konstatera att politik inte bör drivas enbart i maktens korri­dorer, för i en demokrati ska alla kunna vara med och påverka.

Därför behöver den politiska diskussionen finnas på arbetsplatserna. Då kan tusentals människor angripa, uppmärksamma eller protestera mot det som går snett. Politiken påverkar vårt privatliv och arbetsliv.

Vi kan själva driva igenom den politik vi vill ha, vi behöver inte vänta på ett nytt val vart fjärde år för att saker och ting ska förändras. Vi kan driva vår egen valkampanj varje dag, och ständigt arbeta för det vi vill uppnå på våra ­arbetsplatser. Utan att bry oss om höger-vänster-­politik.

GALAXIA WALLIN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN