”Vi tänker för mycket innanför boxen”


2018-04-13 - HALLÅ DÄR: Mats Alvesson, professor i ekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och författare till boken Dumhetsparadoxen som igår presenterades under ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm.


Vad är funktionell dumhet?

Något annat än ren dumhet. Ren dumhet är att man är obegåvad. Funktionell dumhet innebär att man tänker innanför boxen, man gör saker på rätt sätt, ställer inte kritiska frågor och funderar inte över meningsfullhet utan tenderar att vara snäv och avgränsad i sitt tänkande. Det krävs intelligens för att vara funktionellt dum. Jag anser att den funktionella dumheten växer i vårt samhälle.

Hur påverkar funktionell dumhet organisationer?

Den fungerar som ett socialt smörjningsmedel, ett kitt. Man stör sig inte på någon, det flyter på, ingen blir upprörd eller ifrågasatt. Funktionell dumhet gör också att man själv kan undvika tvivel om vad man egentligen åstadkommer. När man inte tänker för mycket blir tillvaron mindre krångligt.

Men det leder också till ett otroligt slöseri med tid och resurser eftersom man inte funderar kritiskt och ställer problematiserande frågor, varför gör vi detta, vad åstadkommer vi? Därav dumhetsparadoxen, en lite dos funktionell dumhet behövs men den behöver begränsas.

Hur dumhetsbekämpar man?

Eftersom trycket att anpassa sig är väldigt starkt är det svårt, och det som låter bra och övertygande köper man gärna. Man skulle till exempel kunna ha personer som har som tillfälligt jobb eller uppdrag att göra dumhetsbekämpning. På samma sätt som man har skyddsombud kan man ha förnuftsombud som har som arbetsuppgift att samla på sig det som inte fungerar.

Man kan också ha dumhetsbekämpningskommittéer, arbetsgrupper som försöker se igenom vad vi håller på med i organisationen. Vad har vi för visioner, värdegrunder, planer, policys regelverk? Vad av allt detta skulle vi klara oss bättre utan? Och göra detta utan att snegla på särintressen.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5