Volvo Cars lägger i högsta växeln för hälsa och säkerhet

 


2021-05-31 - HÄLSA. Ett idogt arbete under lång tid för säkerhet och hälsa har lönat sig för Volvo Cars. Nu har deras arbetsmiljö prisats genom utmärkelsen Sveriges friskaste företag av Feelgood. Michael Gustafsson, Head of Health, Safety and Security på Volvo Cars berättar om arbetet för bättre säkerhet och hälsa. - Det finns ingen quick fix. Det här är ett grundligt arbete under många, många år.


Michael Gustafsson, Head of Health, Safety and Security på Volvo Cars är glad att företagets arbetsmiljöarbete prisas och uppmuntrar fler att ta efter deras strukturerade och proaktiva arbetssätt. - Det kostar otroligt mycket att INTE jobba med arbetsmiljö. Tänk dig bara någon som får en arbetsskada eller blir utbränd och alla kostnader för rehabilitering, företagshälsovård och samtal det genererar. Kan vi förebygga och fånga upp innan så kostar det mycket mindre. Foto: Privat.

Michael Gustafsson ser utmärkelsen som ett kvitto på allt arbete Volvo Cars har lagt ner.

— Vi vill ha ett hållbart arbetsliv och att våra anställda ska trivas, ha kul och känna sig engagerade. Ytterst handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare så att människor vill jobba med oss.

Arbetsmiljö är en viktig fråga för Volvo Cars och när Michael Gustafsson säger att frågan står högst på agendan menar han det bokstavligt. Varje möte inom produktion, hur litet det än är, har säkerhet som första punkt.

— Det är första punkten innan vi pratar om kvalitet och hur många enheter vi byggt. Vi pratar om hur många risker har vi hittat och hur vi har löst dem. Genom att engagera alla så drivs förbättringar. Det är smart att bygga in säkerhetstänket så här i mötesstrukturen. Då blir det inte bara någonting man gör pliktskyldigt en gång i kvartalet.

Michael Gustafsson fortsätter:

— Det handlar om vårt varumärke. Säger du Volvo till vem som helst så tänker de på säkerhet.

Samma sak gäller arbetsplatserna. Volvo Cars vill vara en av de säkraste arbetsplatserna i världen och ha noll olyckor.

— Från 2005 tills idag har antalet olyckor minskat med 95 procent från redan låga nivåer jämfört med andra tillverkande företag. Även gällande sjukfrånvaron har vi förbättrat det över tid. Under 2020 stod vi still i utvecklingen. Vi uppmanade ju alla att stanna hemma vid minsta symtom. Ändå hade vi samma sjukfrånvaro som 2019. Vi ser också i andra mätningar att vi har ett högt engagemang. Medarbetare trivs och rekommenderar oss som arbetsgivare.

För att de 25 000 medarbetarna i Sverige (och många fler i världen) ska ha det så bra som möjligt på jobbet gör Volvo Cars flera olika insatser.
— Om jag ska försöka svara kort på det så börjar jag med att det finns ingen quick fix. Det här är ett konsekvent arbete över tid.

Nyckelfaktorn är att skifta fokus från det reaktiva till det proaktiva, att förutse riskerna innan något händer istället för att agera först när något inträffar, menar Michael Gustafsson. För några år sedan var fördelningen 70 procent reaktivt och 30 procent proaktivt. Idag är fördelningen den omvända.

— Om vi tar företagshälsovården till exempel så arbetade de förr mer med att hjälpa medarbetare som råkat illa ut. Idag arbetar vi mer förebyggande. Vi har till exempel en hälsofrämjare som hjälper oss med att få fler medarbetare i bättre fysisk form med kost och träning. Vi jobbar även mer med utbildning och coachning idag.

I utlåtandet från Feelgood som utsett Volvo Cars till Sveriges friskaste företag står det att Volvo Cars har en ”utomordentlig systematik i arbetsmiljöarbetet”.

— Vi vet vad vi vill och vil följer upp det. Vi sätter mål på vår arbetsmiljö och gör tydliga aktiviteter. Vi har specifika möten som adresserar de olika arbetsmiljöfrågorna, säger Michael Gustafsson.

Den fysiska arbetsmiljön mäts noggrant. Så fort något förändras görs en genomgång av avvikelser och förbättringar.

— Hur många olyckor vi har följs upp av ledningen och vad vi gör proaktivt följs också upp, till exempel hur många säkerhetsronder har vi gått, hur många risker upptäckte vi och hur löste vi dem.

Den svåraste frågan för Volvo Cars och många andra är enligt Michael Gustafsson den psykosociala arbetsmiljön.

— Där har vi sedan ett par år rullat ut en vetenskaplig undersökning där du som medarbetare svarar på hur du mår, sedan får du en utvärdering på hur risken för att bli utbränd ser ut och erbjuds uppföljning via företagshälsovården.

Volvo Cars följer upp resultatet från de utvärderingarna på strukturell nivå så att de kan se hur organisationen och arbetsplatserna mår.

— Då kan vi sätta in mer coachning och stöd eller ledarutveckling eller fler resurser för den delen. Det här har vi sett ge så bra resultat att det arbetssättet ska rullas ut globalt.


Varje möte i produktionen på Volvo Cars börjar med punkten säkerhet. Att föra upp frågan högt upp på agendan i mötesstrukturen är bara ett av flera sätt att göra säkerhet och hälsa till prioritet. Foto: Pressbild.

En annan framgångsfaktor är tydliga och lika processer.

— Vi är ju en stor organisation och vi försöker att arbeta likadant överallt. Vi har processer som vi gör överallt istället för att ha hundra olika arbetssätt. Det underlättar i kommunikationen.

Ett exempel på hur detta arbetssätt bidrar till en lärandeorganisation kommer från en site i Kina.
— De hade ett bra sätt att träna nyanställda för att inte skada sig. Då har vi tagit efter det arbetssättet i hela världen. Vår globala hälsomånad är en likande sak som började i Kina 2012.

Under hälsomånaden läggs särskilt fokus på hälsa i Volvo Cars med olika aktiviteter som alla utgår ifrån den specifika arbetsplatsen särskilda behov.

— Hälsa är alltid högt på agendan men den här månaden gör vi ännu mer. Det kan handla om tips och råd gällande kost och motion, särskilda säkerhetsutbildningar, tipspromenader om hälsa och säkerhet och erbjudande om enklare tester via företagshälsovården. De här aktiviteterna får alla att reflektera över sin egen hälsa och om hur vi kan förebygga olyckor. Sedan följer vi upp med olika nomineringar och utmärkelser för att skapa engagemang för frågorna.

I det hälsofrämjande arbetet har man rustat upp en del personalmatsalar för att bli mer inbjudande samt ändrat menyerna för att bli mer hälsosamma.

— Vi har också tittat på att bygga gym för att underlätta för medarbetarna. Vi har redan byggt ett par stycken.

Det kan låta som ett privilegium för ett framgångsrikt stort företag att arbeta brett och dedikerat proaktivt för hälsa och säkerhet, men Michael Gustafsson invänder.

— Jag får ibland frågan om hur mycket vi investerar. Men jag vänder på det. Det kostar otroligt mycket att INTE jobba med arbetsmiljö. Tänk dig bara någon som får en arbetsskada eller blir utbränd och alla kostnader för rehabilitering, företagshälsovård och samtal det genererar. Kan vi förebygga och fånga upp innan så kostar det mycket mindre.

Tidigare såg Volvo Cars process för performance management ut på liknande sätt som många andras, det vill säga det fanns en årsprocess med inledande målsättningar mellan chef och medarbetare och så uppföljning någonstans i mitten för att sedan utvärderas och lönesättas i slutet av cirkeln. Idag har man anammat en mer kontinuerlig dialog med fler uppföljningar och diskussioner mellan chef och medarbetare.

— Vi har ett antal kompetenser som man kan utvärdera för att se hur de behöver utvecklas. Att diskutera kring dem har fungerat jättebra. Det har blivit mycket mer dialog kring hur man mår, vem man är och hur man utvecklas och inte bara hur man levererar, säger Michael Gustafsson.

Finns det något eller några områden på arbetsmiljöområdet där ni behöver växla upp?

— Vi vill flytta fokus ännu mer mot hälsa och wellbeing. Vi tittar, funderar och implementerar för fullt inom det. Det är viktigt att förstå att bra arbetsmiljö inte är en quick fix. Man behöver hålla i på lång sikt. Vi har jobbat under många, många år med detta.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN